โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

รหัสหลักสูตร: 65647

จำนวนคนดู 336 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 17 มิถุนายน 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 2 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 

!!! สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM “ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากกัญชง รถด่วนขบวนใหม่! ระดมความคิด ร่วมสรรสร้างไอเดียจากพืชพันธุ์กัญชงสู่ธุรกิจคุณ” 

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

  • ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากกัญชง
  • เสวนา เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากกัญชงรถด่วนขบวนใหม่


วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

         เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตเพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการโดยมีเกณฑ์ทั่วไปสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะในเชิงลึก (สถาบันจะพิจารณตามเงื่อนไข) ทุกกิจกรรม ***ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***

กิจกรรมโครงการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

   1. กิจกรรมอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน/Workshop

คุณสมบัติ

     1.1 บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ

     1.2 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

   2. กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการในเชิงลึก (บุคคลธรรมดาที่ไม่มีธุรกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้) เลือกได้ 1 ข้อ

      2.1 ให้คำปรึกษาแนะนะเชิงลึกเฉพาะด้าน ณ สถานประกอบการ

      2.2 เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใบรับรองมาตรฐาน

              - เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

              - ดำเนินธุรกิจปกติ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี


เอกสารประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึก

กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า/กลุ่ม/วิสาหกิจ "ต้องแนบเอกสารเพื่อยืนยันการประกอบธุรกิจดังนี้"

  1. ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ

  2. เอกสารการเสียภาษีบุคคลธรรมดา "ภงด.90 (4) พร้อมใบเสร็จ" หรือ บัญชีรายรับ-รายจ่าย


โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สสว.และ ISMED
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :082-450-2616,082-450-2630,090-090-5091,082-450-262
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต, อบรม SME Regular Level

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด