อบรมออนไลน์ เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ใน 7 นาที (7-Minutes Tele-sales/Telemarketing Techniques)

รหัสหลักสูตร: 65763

จำนวนคนดู 2249 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
อบรมออนไลน์ เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ใน 7 นาที (7-Minutes Tele-sales/Telemarketing Techniques)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          หลายคนบอกว่า การขายเป็นเรื่องยาก ยากจนหลาย ๆ คนมองว่าอาชีพนักขายเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากจะเป็นโดยเฉพาะการขายแบบทางโทรศัพท์ แท้จริงแล้วการขายก็อยู่รอบตัวเราเสมอ บางครั้งแล้ว

ตัวเราเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เรากำลังโดนขายของหรือเรากำลังขายของให้กับคนอื่นอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเลย ในปัจจุบันการขายอาจสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขายแบบเผชิญหน้ากับลูกค้า (Face to Face) หรือการนำเสนอขายแบบใช้เสียงในการหว่านล้อมเพื่อปิดการขายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ (Telesales) ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง นอกเหนือจากช่องทางปกติในการขายหรือติดต่อกับลูกค้านั้นการนำเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วยในกิจกรรมการขายและดูแลลูกค้ากลายเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายองค์กรนำมาใช้ในยุคปัจจุบัน

          การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ผลดี ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ทั่วไป หรือการมีศูนย์ Call Center ล้วนแล้วแต่เป็นการทำให้ธุรกิจมีช่องทางในการติดต่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และการขายให้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อีกด้วย การจัดทำวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing นับได้ว่าเป็นวิธีมีความคุ้มทุนสูง และเป็นวิธีที่ขยายตัวอย่างมากวิธีหนึ่ง เมื่อเทียบกับช่องทางการขายแบบอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ประหยัดเวลาสามารถกลั่นกรองคัดเลือกลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นวิธีที่สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้โดยตรงวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing ที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจในปัจจุบัน การทำความเข้าใจกับกระบวนการ วิธีการเทคนิค และเคล็ดลับต่าง ๆของการจัดทำวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบTelesales/Telemarketing ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่ช่วยพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้ก้าวนำการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สามารถวัดผลงานและวางเป้าหมายได้ดีที่สุด หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ด้านการขายของวิทยากร รวมทั้งปัญหาของผู้เข้าอบรมที่เคยถาม จึงถูกรวบรวมมาเป็นขั้นตอนการขายในรูปแบบ 1 2 3 Sales เพื่อการอบรมการขายที่ได้ประสิทธิผลและนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดีจริง


คุณรู้ไหมว่า?

          “การขายทางโทรศัพท์ไม่ใช่การเล่าเรื่องให้ลูกค้าฟัง แล้ววางสาย โดยไม่มียอดขาย”

          “นักขายทางโทรศัพท์จะขายได้ ถ้าเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าและรู้จังหวะการปิดการขาย""

          “ไม่มีธุรกิจใดอยู่ได้หากปราศจากการขาย รวมทั้งการทำธุรกรรมการขายทางโทรศัพท์”

          “คนพูดเก่ง ไม่จำเป็นต้องขายเก่งทุกคน ”

          “นักขายมืออาชีพ จะขายได้ทุกอย่าง และขายแบบให้ลูกค้า พึงพอใจดีใจที่ได้ทำการซื้อและใช้สินค้าเรา "นักขายที่ดี คือต้องขายเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ไม่ใช่ขายเพื่อตัวเอง”

          “การขายทางโทรศัพท์ ไม่ใช่ผู้รับฟัง แต่ต้องฟังเพื่อหาจังหวะเข้าสู่การปิดการขาย”


ธุรกิจท่านมีปัญหาอย่างนี้หรือไม่?

     - ยอดขายไม่มี หรือเคยดีแต่ลดลงเรื่อย ๆ

     - พนักงานขาย พูดไม่เป็น อธิบายสินค้าไม่ได้ ปิดการขายไม่ลง

     - ตอบข้อโต้แย้ง ไม่เคลียร์

     - วางตัวไม่ดี ท่าทีไม่เหมาะสม

     - ไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และไม่เชื่อในสินค้าที่จะนำเสนอแก่ลูกค้า

     - ไม่เข้าใจการตลาดปัจจุบัน ไม่เรียนรู้ไม่เปิดรับความรู้ใหม่ๆ ใด ๆ เลย


ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาดแบบการทำธุรกิจทางโทรศัพท์
 2. พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ มีการตั้งเป้าหมายชีวิต งานและยอดขายชัดเจน รวมทั้งมีจิตสำนึกรัก อาชีพ องค์กร เจ้านาย และเพื่อร่วมงานมากขึ้น
 3. ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น และสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม ให้ลูกค้าเกิดความภักดี
 4. ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ
 5. ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคงและมีลูกค้าให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

     1. หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรมสำหรับ Telesales Staff

 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม
 • ปักธงไว้หัวใจเพื่อเป้าหมายชัยชนะ
 • หัวใจนักขาย เป้าหมายความสำเร็จ
 • Telesales/Telemarketing คืออะไร?
 • ทำไมต้องวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing?
 • ใครคือลูกค้าเป้าหมายของคุณ ?
 • การเตรียมตัวเพื่อการติดต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ

             - มีการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ

             - เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ

             - เทคนิคการนำเสนอทางโทรศัพท์

             - รู้จริงขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้า

 • กิจกรรมการใช้เสียงเปิดการขาย
 • พูดอย่างไร จึงขายได้ ขายดี
 • สิ่งที่สำคัญต้องรู้ก่อนขาย ( ปัญหา ความต้องการ จุดอ่อน ลูกค้า)
 • เทคนิคทะลายกำแพงการเริ่มสนทนา ด้วยวิธี 3 Minutes Method
 • ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพและการถามคำถามนำทางปิดการขาย
 • การอ่านความต้องการและการจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้าทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย
 • กิจกรรมประโยคเปิดการขาย
 • กิจกรรม “1 2 3 Sales”
 • 1 2 3Sales ขั้นตอนการขายขั้นเทพ

             - ขั้นตอนที่ 1 แนะนำตัวและนำเสนอขายยังไงให้ลูกค้าไม่รู้ตัว

             - ขั้นตอนที่ 2 ตอบข้อโต้แย้งแบบมืออาชีพ

             - ขั้นตอนที่ 3 ปิดการขายแบบลูกค้าพึงพอใจที่สุด

 • วิธี 6 ข้อเพื่อการเจรจาต่อรองให้ได้ผล
 • สัญญาณการซื้อและเทคนิคปิดการขายในครั้งแรกครั้งเดียว

***** จบการอบรม Telesales Staff *****


   2. สรุปชั่วโมงต้องมนต์และ Feedback การอบรมช่วงแรก

 • กลยุทธ์การวางแผนและแนวทางแก้ปัญหา Telesales Staff รายบุคคล
 • เปิดใจ ชัยชนะในแบบผู้นำที่ดี
 • 5 วิธีพิชิตใจพนักงานเพิ่มไฟเพื่อชัยชนะ
 • ERM การบริหารความเสี่ยงต่อการสูญเสียพนักงาน
 • กิจกรรม “ วิถี Team Leader ”
 • สรุปเนื้อและการนำไปประยุกต์ใช้

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมออนไลน์ เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ใน 7 นาที (7-Minutes Tele-sales/Telemarketing Techniques)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ใน 7 นาที, อบรม ขั้นตอนการขายขั้นเทพ, อบรม พูดอย่างไร จึงขายได้ ขายดี, อบรมการขาย, อบรม online, อบรม กิจกรรมประโยคเปิดการขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน