ข้อกำหนด GHPs/HACCP 2022 Version 6 (อัพเดตตาม มกษ.9024 ปี 2023)

รหัสหลักสูตร: 65848

จำนวนคนดู 6750 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์หลักสูตร


         เนื่องจาก Codex ได้ประกาศ อัพเดตเวอร์ชั่น จาก GMP/HACCP Codex version 5 เป็น version 6 องค์กรที่กำลังจัดทำมาตรฐาน GMP Codex หรือองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP/HACCP Codex version 5 แล้ว จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่ออัพเดตเป็น GHPs /HACCP Codex ver.6 (ตาม มกษ. 9024 ปี 2023) เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธี CODEX เพื่อพัฒนาจัดทำเอกสารและการประยุกต์ใช้ GHPs /HACCP ของ Codex อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการตรวจประเมินในการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP codex 

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถ

      - ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีด้านความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในอาหาร GHPs/HACCP CODEX

      - สามารถประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์อันตรายได้อย่างถูกต้อง อย่างแท้จริง

      - สามารถอธิบายให้ผู้ตรวจประเมิน หรือ ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

      - เชื่อมโยงระเบียบวิธี HACCP CODEX กับแผนงาน HACCP ในบริษัทของคุณและข้อกำหนดของเกณฑ์การรับรอง HACCP และ GHPs มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการทบทวนแผนงาน HACCP

      - สามารถ ทวนสอบ GHPs ทั้งระบบ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทฺธิภาพ (ข้อกำหนดใหม่)

              GHPs หลักการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี/ HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในการผลิตอาหารหรือการผลิต บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารโดยการใช้ Model สำหรับการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบโดยมุ่งประเด็นไปที่ขั้นตอนการเตรียมตัวขององค์กร หรือ Preliminary Step และขั้นตอนการประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ วิทยากรมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการท่านได้อย่างแท้จริงหลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎีรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP พร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

 1. หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GHPs, เช่น นิยามศัพท์ใหม่
 2. **อัพเดตเนื้อหา สรุปประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนไปของ GHP/HACCP 2022 เวอร์ชั่น 5 เป็นเวอร์ชั่น 6 (แนะนำตัวอย่างการวิเคราะห์อันตรายที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่)
 3. การทวนสอบ กิจกรรมพื้นฐานทั้งหมด การควบคุมสารก่อภูมิแพ้
 4. HACCP ทั้ง 7 หลักการ
 5. การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิ กระบวนการผลิต 
 6. Work shop การทำการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
 7. การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP
 8. การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3
 9. การกำหนดการเฝ้าระวัง ตามหลักการที่ 4
 10. การกำหนดวิธีการแก้ไข ตามหลักการที่ 5
 11. การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6
 12. เทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ (แถมฟรี)
 13. สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
 14. เจาะลึกทุกข้อกำหนดว่าต้องจัดทำเอกสารอะไรบ้าง และเป็นงานของแผนกไหน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร ข้อกำหนด GHPs/HACCP 2022 Version 6 (อัพเดตตาม มกษ.9024 ปี 2023)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ข้อกำหนด GHPs/HACCP 2022 Version 6, อบรม GHP ตาม มกษ. 9024 ปี 2023, อบรม เทคนิคการตรวจติดตามภายใน, อบรม GMP/HACCP Codex version 6, อบรม 2566, อบรม ข้อกำหนด GHP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

กลยุทธ์งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer) ที่ครบถ้วน

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง