หลักสูตร เทคนิคข้อกำหนดใหม่ของ GHPsHACCP Codex (GHPs/HACCP Revision 2022) (Nickname V 6)

รหัสหลักสูตร: 65848

จำนวนคนดู 8399 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร เทคนิคข้อกำหนดใหม่ของ GHPsHACCP Codex (GHPs/HACCP Revision 2022) (Nickname V 6)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

         เนื่องจาก Codex ได้ประกาศปรับเปลี่ยนเนื้อหา จาก GHPs/HACCP Codex Revision 2020 เป็น Revision 2022 และ องค์กรที่กำลังจัดทำมาตรฐาน GHPs Codex หรือองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP Codex version5 แล้ว จะต้องได้รับการฝึกอบรม GHPs/HACCP Revision ใหม่ คือ GHPs/HACCP Revision 2022 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธี CODEX เพื่อพัฒนาจัดทำเอกสาร อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการตรวจประเมินในการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP Codex Revision 2022 ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป

        GHPs หลักการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี / HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในการผลิตอาหารหรือการผลิต บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารโดยการใช้ Model สำหรับการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบโดยมุ่งประเด็นไปที่ขั้นตอนการเตรียมตัวขององค์กร หรือ Preliminary Step และขั้นตอนการประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ

        วิทยากรมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ที่สามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ ได้อย่างแท้จริง จึงเน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบและทฤษฎี เพื่อจับประเด็นตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนด เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบ GHPs/HACCP Codex ให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธี GHPs /HACCP CODEX Rev 2022 ให้มีสามารถแยกความเปลี่ยนแปลงได้

2.เพื่อพัฒนาจัดทำเอกสารและใช้แผนงานด้านความปลอดภัยในอาหาร HACCP และประยุกต์ใช้เกณฑ์การรับรอง HACCP และ GHPs ของ Codex อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

 • หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GHPs Rev 2022 เช่น ข้อกำหนด 1-15 กิจกรรมพื้นฐานทั้งหมด การควบคุมสารก่อภูมิแพ้
 • หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GHPs Rev 2022 ( ข้อกำหนด 1-15) เทียบกับเอกสารขององค์กร
  เช่น ข้อกำหนด GHPs ข้อ 8 เทียบกับ Procedure เรื่อง การบริหารงานจัดซื้อ
 • ข้อกำหนด HACCP Rev 2022 ข้อ 17 (หลักการ ที่ 1-7 )
 • เทคนิคการประเมินความเสียง และ วิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP(New Decision Tree)
 • เทคนิคการจัดทำ และการพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ (Validation) HACCP Plan อย่างแท้จริง(ตาม Rev2022)
 • หลักการการทวนสอบ GHPs

วิทยากร
ดูประวัติ

นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในอาหารและเครื่องสำอางค์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ระดับผู้บริหาร
 • ระดับผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนก
 • เจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • เจ้าหน้าที่ HACCP Team
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

ห้อง null

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคข้อกำหนดใหม่ของ GHPsHACCP Codex (GHPs/HACCP Revision 2022) (Nickname V 6)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: GHPs/HACCP Codex, GMPs/HACCP Revision 2022, การบริหารงานจัดซื้อ, อบรม GMP/HACCP Codex version 6, อบรม 2567, การควบคุมสารก่อภูมิแพ้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด