ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements)

รหัสหลักสูตร: 65848

จำนวนคนดู 4787 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


รอบที่

2

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 119 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 119 วัน


รอบที่

3

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 251 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 251 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

วัตถุประสงค์หลักสูตร


         เนื่องจาก Codex ได้ประกาศ เปลี่ยน เวอร์ชั่น จาก GMP/HACCP Codex version 4 เป็น version5 และได้เปลี่ยนชื่อจาก GMP เป็น GHPs เมื่อพฤศจิกายน 2563 องค์กรที่กำลังจัดทำมาตรฐาน GMP Codex หรือองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP/HACCP Codex version 4 แล้ว จะต้องได้รับการฝึกอบรม GMP/HACCP version ใหม่ ซึ่งคือ GHPs /HACCP Codex เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธี CODEX เพื่อพัฒนาจัดทำเอกสารและการประยุกต์ใช้ GHPs /HACCP ของ Codex อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการตรวจประเมินในการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP codex ภายใน ปลายปี 2564 (เนื่องจาก GMP/HACCP codex version ปัจจุบัน จะหมดอายุ ใน พฤษภาคม ปี 2565 ซึ่งการต่ออายุใบรับรอง (Cert) จะต้องต่อก่อนหมดอายุ อย่างน้อย 3 เดือน)

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถ

      - ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีด้านความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในอาหาร GHPs/HACCP CODEX

      - สามารถประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์อันตรายได้อย่างถูกต้อง อย่างแท้จริง

      - สามารถอธิบายให้ผู้ตรวจประเมิน หรือ ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

      - เชื่อมโยงระเบียบวิธี HACCP CODEX กับแผนงาน HACCP ในบริษัทของคุณและข้อกำหนดของเกณฑ์การรับรอง HACCP และ GHPs มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการทบทวนแผนงาน HACCP

      - สามารถ ทวนสอบ GHPs ทั้งระบบ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทฺธิภาพ (ข้อกำหนดใหม่)

              GHPs หลักการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี/ HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในการผลิตอาหารหรือการผลิต บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารโดยการใช้ Model สำหรับการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบโดยมุ่งประเด็นไปที่ขั้นตอนการเตรียมตัวขององค์กร หรือ Preliminary Step และขั้นตอนการประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ วิทยากรมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการท่านได้อย่างแท้จริงหลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎีรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP พร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

 1. หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GHPs, เช่น นิยามศัพท์ใหม่
 2. การทวนสอบ กิจกรรมพื้นฐานทั้งหมด การควบคุมสารก่อภูมิแพ้
 3. HACCP ทั้ง 7 หลักการ
 4. การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิ กระบวนการผลิต และ
 5. Work shop การทำการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
 6. การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP
 7. การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3
 8. การกำหนดการเฝ้าระวัง ตามหลักการที่ 4
 9. การกำหนดวิธีการแก้ไข ตามหลักการที่ 5
 10. การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6
 11. เทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ (แถมฟรี)
 12. สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
 13. เจาะลึกทุกข้อกำหนดว่าต้องจัดทำเอกสารอะไรบ้าง และเป็นงานของแผนกไหน

วิทยากร
ดูประวัติ

นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในอาหารและเครื่องสำอางค์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ข้อกำหนด GHPs/HACCP(GMP/HACCP Version 5), อบรม GHP, อบรม เทคนิคการตรวจติดตามภายใน, อบรม GMP/HACCP Codex version 5, อบรม 2566, อบรม ข้อกำหนด GHP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด