สัมมนาฟรี ประเมินสุขภาพองค์กรง่าย ๆ ด้วยตนเอง พร้อมยกระดับสู่ Industry 4.0 แบบ Real-time

รหัสหลักสูตร: 66186

จำนวนคนดู 296 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0โดยกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (กทปส.) สำนักงาน กสทช.  ร่วมมือกับ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมฯ

   1. ทำแบบประเมินตนเองก่อนใคร บนแพลตฟอร์ม ID4 Connect พร้อม ระบบ e-Matching

   2. รู้จุดอ่อน จุดแข็ง ของตัวเอง ชี้แนวทางการยกระดับองค์ อย่างเป็นรูปธรรม

   3. ชี้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และเงินทุนสนับสนุน ส่งเสริมการยกระดับสู่ Industry 4.0

   4. พบกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

   1. ได้ผลประเมิน Self-Assessment ทันทีหลังการประเมิน

   2. ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

   3. พิเศษแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการตัวจริง “โอกาสและอุปสรรคของผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0”

   4. แนวทางในการยกระดับองค์กร/โรงงาน ของคุณโดยเฉพาะ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

รอบที่ 1 : สัมมนาในวันพุธที่ 26 มกราคม   2565   เวลา 09.30 น. - 15.00 น. ทางระบบ ZOOM Online

                   ** MCกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและชี้แจงภาพรวมของกิจกรรม **

09.30 น. - 09.40 น. ( 10 นาที )

                               : กล่าวเปิดงานพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานโครงการในภาพรวม โดยคุณชาญวุฒิ  อํานวยสิน ผู้อํานวยการสํานักกองทุนวิจัยและพัฒนา (อทบ.)

                                 สํานักงาน กสทช.

09.40 น. - 10.00 น. ( 20 นาที )

                               : ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประเมินสถานะความพร้อมองค์กร ( Self - Assessment ) และการใช้งานแพลตฟอร์ม ID4 Connect โดยคุณไพฑูรย์  ศิริฉัตรชัยกุล

                                 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10.00 น. - 10.20 น. ( 20 นาที )

                               : แนวทางการประเมินความพร้อมขององค์กรภาคอุตสาหกรรมตามแนวคิด Industry 4.0 โดยดร.นฤกมล ภู่ขาว ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

                                 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10.20 น. - 10.35 น. ( 15 นาที )

                               : นโยบายการสนับสนุน Industry Transformation ของสภาอุตสาหกรรมฯ โดยคุณภูวดล  สุวรรณธารา ผู้อํานวยการสถาบัน ICTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10.35 น. - 10.50น. ( 15 นาที )

                               : แนวทางการดําเนินการ Implement องค์กรเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในมุมมองของผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ( Tech Provider ) โดยคุณคณพล  วงศ์พิชญวิศาล กรรมการผู้จัดการ

                                 บริษัทพิชญโซลูชั่น จํากัด

10.50 น. - 11.20น. ( 30 นาที )

                               : การยกระดับสู่โรงงานอัจฉริยะ ( Smart Factory ) ด้วยเทคโนโลยี 4.0

                                      - แนวคิดการทํา Smart Factory Framework

                                      - เจาะเคล็ดลับสู่ความสําเร็จ e - Fctory in Success cases

                                      - การสนับสนุนผู้ประกอบการสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับสู่ Industry 4.0

                                 โดยตัวแทนจาก Mitsubishi Electric Factory Automation

11.20 น. - 11.50 น. ( 30 นาที )

                               : เสวนาในหัวข้อ “ โอกาสและอุปสรรคของผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองของผู้ประกอบการในการประเมินศักยภาพความพร้อม

                                 องค์กรตามกรอบแนวคิด Industry 4.0 โดยตัวแทนจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

                                      1. ผู้บริหารจากบริษัท ไมโครปรีซิชั่น จํากัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องมือแพทย์

                                      2. ผู้บริหารจากบริษัท ทรอปิคานาออยล์ จํากัดผู้ผลิตน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นและเครื่องสําอางดําเนินรายการโดยดร.นฤกมลภู่ขาวผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่อ

                                          อุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

11.50 น. - 12.00 น. ( 10 นาที )

                               : สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหหกรรมในการใช้งานแพลตฟอร์ม ID4 Connect โดยคุณประกิต สังข์ป่า ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

12.00 น. - 13.00น. ( 60 นาที )

                               : พักเที่ยง

13.00 น. - 13.30 น. ( 30 นาที )

                               : มาตรการส่งเสริม Industry 4.0 และสิทธิประโยชน์จาก BOI โดยคุณดุสิต  ไตรศิริพาณิช อดีตผู้อํานวยการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

13.30 น. - 14.30 น. ( 60นาที )

                                : เวิร์คช็อปการขึ้นทะเบียนใช้งานแพลตฟอร์ม ID4 และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานแพลตฟอร์มในแต่ละฟังก์ชั่น โดยผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม บจก.วิสดอมวาสท์

14.30 น. - 15.00 น. ( 30 นาที )

                                : ถาม - ตอบ

*หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้

**ด่วนรับจำนวนจำกัด

     พร้อมได้แนวทางในการยกระดับองค์กรไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนใน Industry 1.0 2.0 3.0 4.0

รับสมัครโรงงานที่ต้องการตรวจประเมินความพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าของประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนโรงงานไปสู่ 4.0 หมดเขตสมัครถึงวันที่ 21 มกราคม 2564นี้


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: ประเมินสุขภาพองค์กรง่าย ๆ ด้วยตนเอง พร้อมยกระดับ, ยกระดับสู่ Industry 4.0 แบบ Real-time

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills)

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills) มุ่งเน้นการนำเทคนิคการวางแผน เทคนิคการประสานงาน และเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผ่านเครื่องมือที่เป็นระดับสากล เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ