หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

รหัสหลักสูตร: 66197

จำนวนคนดู 860 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

1,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 15 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันการนำสารเคมีมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมมีกันอย่างแพร่หลาย โดยการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกวิธีการก่อเกิดโทษได้ โดยเฉพาะสารเคมีอันตรายซึ่งมีใช้กันมากมาย ซึ่งหากการสถานประกอบกิจการมีวิธีปฏิบัติกับสารเคมีอันตรายอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีนั้น ก็อาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุและความสูญเสีย รวมทั้งอาจกลายเป็นอุบัติภัยร้ายแรงได้
จากเหตุผลดังกล่าว ทางผู้จัดอบรม จึงจัดทำหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี” ขึ้น เพื่อสถานประกอบกิจการที่ใช้สารเคมีและมีความสนใจให้บุคคลากรเข้ารับการอบรม จะสามารถนำความรู้ไปใช้ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบถึงการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมี
   3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยจากการใช้งานสารเคมี


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

   1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี

   2. อันตรายจากการทำงานกับสารเคมี

   3. กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

   4. ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

   5. การจำแนกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

   6. ข้อมูลความปลอดภัย SDS

   7. ความปลอดภัยในการใช้และการจัดเก็บสารเคมี

   8. การปฐมพยาบาลและการรักษาผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี

   9. กิจกรรมประจำหลักสูตร

กำหนดการ

   •  ลงทะเบียน

   •  ทดสอบก่อนเรียน

   •  อันตรายจากการทำงานกับสารเคมี

   •  พักทานอาหารว่าง

   •  กฎหมายสารเคมี

         - การจำแนกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

         - ป้ายและสัญลักษณ์

   •  พักรับประทานอาหาร

   •    - ข้อมูลความปลอดภัย SDS

        - ความปลอดภัยในการใช้และการจัดเก็บสารเคมี

        - การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี

   •  พักทานอาหารว่าง

   •  กิจกรรมหลักสูตร และการทดสอบหลังการอบรม


วิทยากร
ดูประวัติ

ภคนนท์ พรหมสุวรรณ (อ.โจจี้)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน, วิทยากร)

วิทยากรความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - สถานประกอบกิจการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจหรือมีการใช้สารเคมีในกระบวนการทำงานขององค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี, อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี, อบรม ออนไลน์, อบรม ความปลอดภัยทางสารเคมี, อบรม online, Online training