พัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการจัดการสู่การเป็นผู้บริหารมือหนึ่ง ( Developing Leadership Skills )

รหัสหลักสูตร: 66565

จำนวนคนดู 1048 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
พัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการจัดการสู่การเป็นผู้บริหารมือหนึ่ง ( Developing Leadership Skills )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)
     ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจต้องยอมรับว่ามีปัจจัยภายนอกหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ แต่การสร้างความแข็งแกร่งปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญกว่า ดังนั้นองค์กรจึงควรพัฒนาบุคลากรที่เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่าง องค์กร-พนักงาน-ลูกค้า คือ “ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน” ให้มีความเชี่ยวชาญในการการบริหารงาน บริหารคน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขอองค์กร
     หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการจัดการสู่การเป็นผู้บริหารมือหนึ่ง มุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ด้านการปรับกรอบความคิดเดิมสู่กรอบแนวคิดใหม่ในการบริหารงาน พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการมีภาวะผู้นำอย่างแท้จริง ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งาน การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน และกรแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่องาน พร้อมทั้งเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ และคุณสมบัติของผู้บริหารต่อการบริหารงานและบริหารคน
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์งาน วางแผนงาน มอบหมายงาน ติดตามงานได้อย่างถูกต้อง
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
     -  การบรรยาย  30%
     -  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
     -  กรณีศึกษา 20%
รายละเอียดการดำเนิน
     -  1 วัน (6 ชั่วโมง)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

    1. ปรับเปลี่ยนมุมมองการเป็นผู้นำ
    2. หัวใจสำคัญและบทบาทผู้นำมืออาชีพ
    3. เจาะลึกคุณสมบัติผู้นำ 5 Style
    4. ผู้นำกับทักษะการคิดแต่ละประเภท
    5. กับดักทางความคิดในบริหาร
    6. Mindset ที่จำเป็นกับการบริหาร
    7. การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วย 3L
    8. เครื่องมือในการพัฒนาตนเองและทีมงาน
    9. การมอบหมายงานด้วยวิธีโค้ช
    10. ทักษะและกระบวนการจำเป็นในการโค้ช
    11. หลุมพรางสำคัญของโค้ชชี่และโค้ช
    12. ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนงาน
    13. ทักษะในการบริหารจัดการทีม
    14. ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง
    15. ทักษะการบริหารความขัดแย้ง
    16. ทักษะการแก้ไขปัญหา
    17. สร้างความตระหนักการเป็นพนักงานมืออาชีพ
    18. สรุป ถาม / ตอบ
Workshop1 : เคลียร์ข้อมูลขยะในสมอง
Workshop2 : ป้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าสมอง
Workshop3 : ดึงศักยภาพภายในออกสู่ภายนอก
Workshop4 : วางคนได้ ใช้คนเป็น เห็นเป้าหมาย
Workshop5 : สร้างกำแพงเพื่อการบริหารจัดการ
Workshop5 : สร้างภาวะผู้นำและด้วย 8B

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้บริหาร / หัวหน้างาน
-    ผู้ที่เตรียมก้าวสู่ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการจัดการสู่การเป็นผู้บริหารมือหนึ่ง ( Developing Leadership Skills )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการจัดการ, ทักษะการจัดการสู่การเป็นผู้บริหารมือหนึ่ง, Developing Leadership Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด