การบริหารงานด้านศักยภาพบุคลากร ( Human Resources Potential Management )

รหัสหลักสูตร: 66589

จำนวนคนดู 845 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารงานด้านศักยภาพบุคลากร ( Human Resources Potential Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร

     ปัจจุบันองค์กรกำลังเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทว่าองค์กรจึงควรหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความรู้ มีความสามารถ และมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถความคุมและกำหนดทิศทางได้

     หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์และค้นหาศักยภาพของบุคลากร พร้อมทั้งเทคนิคการวางแผนเส้นทางการเติบโตและเส้นทางการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการดำเนินงานที่องค์กรมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เครื่องมือและเข้าใจหลักการบริหารงานด้านศักยภาพบุคคล
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือและเทคนิคไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านศักยภาพบุคคล
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   -  การบรรยาย 40%
   -  กรณีศึกษา 10%
   -  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 50%
รายละเอียดการดำเนิน
   -  ( 2 ชั่วโมง )

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

   1. การบริหารด้านศักยภาพบุคลากร
           •  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
           •  การจัดทำแผนระบบสืบถอดตำแหน่ง
           •  การจัดทำเส้นทางสำเร็จในสายอาชีพ
           •  การจัดทำแผนการประเมินศักยภาพ
           •  การบริหารระบบสืบถอดตำแหน่ง
Workshop1 : การหา GAP การปิด GAP

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
-  ผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานด้านศักยภาพบุคลากร ( Human Resources Potential Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานด้านศักยภาพบุคลากร, Human Resources Potential Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด