อบรมฟรีสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

รหัสหลักสูตร: 66759

จำนวนคนดู 456 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ฟรี
อบรมฟรีสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
รอบที่

1

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

ฟรี
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

รวบตึง 4 Module

 • Module1 การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
 • Module2 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • Module3 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
 • Module4 การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ สัญญาในระบบแฟรนไชส์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พ.ย.65

สัมมนาวันที่ 7 ธ.ค. 65-23 มี.ค. 66

เวลา 9.00-16.00 น./สัปดาห์ละ 2 วัน

หัวข้ออบรมสัมมนา

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ หลักการทฤษฏีและองค์ประกอบหลัก
 • ฝึกปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย พันธมิตรธุรกิจ เป็นกลุ่มย่อย
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
 • ทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ควรรู้
 • กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และ ตราสินค้า และการบริหารแบรนด์(Brand Management) ให้มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
 • การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน (FranchiseOperation) และหลักการวางระบบงานOperation
 • ฝึกปฏิบัติการ วางระบบงานแฟรนไชส์ (Franchise Operation) เป็นกลุ่มย่อย
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (DesignThinking) เพื่อพัฒนาองค์กร
 • การออกแบบและคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 
 • ฝึกปฏิบัติการ คิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เป็นกลุ่มย่อย
 • กลยุทธ์การสร้างร้านต้นแบบและการกำหนดร้านต้นแบบของธุรกิจแฟรนไชส์
 • หลักการบริหารสาขาของธุรกิจแฟรนไชส์ 
 • การบริหารการจัดซื้อรูปแบบ Chain Store
 • การวางแผนทางการเงินในระบบแฟรนไชส์
 • X-ray การเงินธุรกิจ และการใช้ ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ
 • การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการใช้ สื่อออนไลน์ และการปรับใช้ เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจ
 • การสร้างความต้องการทางการตลาดและการวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์
 • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์(สัมมนาเป็นหมู่คณะ)
 • เทคนิคการนำเสนอธุรกิจในลักษณะการหาผู้ร่วมทุน (Pitching) 
 • การฝึกปฏิบัติน าเสนอธุรกิจในลักษณะ การหาผู้ร่วมทุน (Pitching) เป็นกลุ่มย่อย
 •  การวิเคราะห์และคัดเลือกทำเลเปิดสาขา
 •  การกำหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ 
 • การสร้างทีมแฟรนไชส์/ทีมสนับสนุนและกลยุทธ์การพัฒนาแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ
 • สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 • . หลักการสร้างคู่มือปฏิบัติการ แฟรนไชส์ (Operation Manual)ให้มีประสิทธิภาพ
 • การฝึกปฏิบัติจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Operation Manual) เป็นกลุ่มย่อย 
 • การบริหารยุทธศาสตร์และหลักการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรแฟรนไชส์

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • เป็นนิติบุคคล
 • เป็นเจ้าของกิิจการ/ตัวแทนที่มีหนังสือรับรอง
 • ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีสาขาตนเอง/สาขาแฟรนไชส์อย่างน้อย 2 สาขา
 • ไม่เป็นผู้ผ่านหลักสูตร B2B Franchise รุ่นที่1-25

หลักฐานการสมัคร

 • หนังสือรับรองบุคคลเข้าร่วมสัมมนา
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการ (สนง.ใหญ)

สถานที่จัดงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เทศบาลเมืองปากเกร็ด* | นนทบุรี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :02-5475953

หากท่านต้องการสมัคร อบรมฟรีสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมมนาฟรี, ฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพฟรี, เรียนฟรี, จัดการธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด