หลักสูตร การขายแบบตลาดเชิงรุกยุคใหม่ (The Advance Selling Skill)

รหัสหลักสูตร: 66887

จำนวนคนดู 524 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การขายแบบตลาดเชิงรุกยุคใหม่ (The Advance Selling Skill)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

บุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และทัศนคติและ Mindset ที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทีมงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า    ที่เป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างรายได้เข้าองค์กร

...

ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันที่มีการแข่งสูงและรุนแรงทั้งในเรื่องของราคาสินค้าและคุณภาพ ถ้าบริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ฝ่ายผลิตสินค้า หรือฝ่ายพัฒนาสินค้าเองคงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้อีก

...

เพราะฉะนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถการขายให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเทคนิคการขายที่ทรงประสิทธิภาพ และสามารถปิดการขายได้ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางคิดแผนการตลาดควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางการขาย

2.เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการขายยุคใหม่อย่างลุกซึ้ง

3.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถมีกรอบและหลักการในการสร้างความส าเร็จทางการขาย

4.เพื่อให้ผู้อบรมได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการตลาดแบบช่วยเหลือเพื่อผลักดันการขายเท่าทันลูกค้า และมีโอกาสเพิ่มยอดขายมากขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.MODULE 1 สเต็ปการขาย

สามคำที่ทำให้นักขายไม่พัฒนาคือคำว่า ฉันรู้แล้ว Workshop ฉันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรในด้านการขาย

2.การขายที่ดีต้องอยู่ในสภาวะที่มีความสุข ไม่ใช่กดดันลูกค้า Workshopความสุขของฉันคือสิ่งใด

3.มาตรวจสอบความพร้อม การเป็นนักขาย เชิงรุก VS เชิงรับ Workshopนักขายเชิงรุก & รับเทคนิคการรับลูกค้าแบบมืออาชีพรูปแบบการใช้คำถามต่างๆ เพื่อเปิดใจ และ น าเสนอขายเทคนิคการเชิญชวนสนทนาเพื่อสร้างความสนใจเทคนิคการสร้างความเหมือน (Rapport) ในการสนทนาอารมณ์ในการเปิดใจสนทนา ที่ดีเริ่มจากหาความเหมือนองค์ประกอบการขายที่คนทั่วไปมักมองข้าม

Workshopการหาองค์ประกอบที่แตกต่าง

4.MODULE 2 เทคนิคปิดการขายเทคนิคการนำเสนอขายและการให้คำแนะนำที่ตอบสนองต่อความรู้สึกรับรู้ของลูกค้า แบบ จึ้ง แอนด์ ต๊าชช!!เทคนิคการให้คำแนะนำ F-A-B

Workshop การนำเสนอสินค้า Feature Advantage Benefits

5.Workshop ลูกค้า 4 ขั้วมาเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อการให้คำแนะนำและการเข้าหาลูกค้าสำหรับงานบริการหลังขาย

1.กระทิงซ่าขาลุย

2.แก้วจ๋าลั้ลลาจริง

3.แมวเหมียวเชี่ยวเชื่อง

4.มดหยิ่งนิ่งสนิทเทคนิคการโน้มน้าวใจให้ลูกค้า เซ..เยสส++

การพูดนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าได้ประโยชน์ (need)การพูดนำเสนอให้ถูกที่ ถูกเวลา (timing)เทคนิคการเจรจาข้อโต้แย้งอย่างมีอาชีพ

1.รับฟังอย่างตั้งใจแลจริงใจ 

2.เอาใจเขามาใส่ใจเรา

3.ชี้แจงอย่างสุภาพ 

4.แก้ไขและตรวจสอบอย่างมืออาชีพเทคนิคการสั่งลูกค้าให้มาซื้อ CALL TO ACTION

Workshop CALL TO ACTION

6.MODULE 3 การตลาดยุคใหมรู้จักช่องทางการขายผ่าน การตลาด ดิจิทัลเทคนิคการท า Digtal marketing ร่วมกับการขาย

Workshop สื่อต่างๆที่จำเป็นในการขายดิจิทัลการคิดคอนเทนต์เพื่อการตลาดยุคใหม่

Workshop Create Content

7.MODULE 4 การเปลี่ยน และการสร้าง MINDSET ที่ดีส าหรับนักขายPNAT นักขายที่ดีต้องมีทัศนคติใหม่Minsetนักขายคือ ความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมคิดสิ่งใด เราจะได้สิ่งนั้นเราจะเป็นในสิ่งที่เราคิด เราดึงดูดความสำเร็จเข้ามาหาตนเอง แม้แต่ความล้มเหลว และเหตุการณ์แย่ๆก็เช่นกันเทคนิคการปรับ mindset ใหม่ ด้วยวิธีการ input ค าพูดเชิงบวกNLP For Sales TALK

Workshop เทคนิคการ input คำพูดเชิงบวก

ถามตอบ ข้อสงสัย และแบ่งปันประสบการณ์

แจกของรางวัลที่ระลึก

สิ้นสุดการฝึกอบรมโดยสมบูรณ์

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้าทีม

พนักงานขาย

จำนวน

35 ท่าน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การขายแบบตลาดเชิงรุกยุคใหม่ (The Advance Selling Skill)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: CALL TO ACTION, นักขายเชิงรุก, Feature Advantage Benefits, timing

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตรอบรมช่างแอร์มืออาชีพ ติดตั้ง, ล้าง, ซ่อม เครื่องปรับอากาศทั้งแบบธรรมดาแล...

อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบบรู้ลึกรู้จริง ทำได้ดี และปลอดภัย ทั้งงานติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ บำรุงรักษา และซ่อมได้ทุกอาการ สอนทั้งไฟฟ้า อีเล็กทรอนิคส์ การใช้เครื่องมือช่างแอร์ เครื่องวัดต่าง ๆ ชนิดของน้ำยาแอร์ การคำนวณขนาดห้องขนาด BTU