หลักสูตร การบริการด้วยใจ (Service Mind)

รหัสหลักสูตร: 66935

จำนวนคนดู 636 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริการด้วยใจ (Service Mind)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการทีมงานทุกระดับตั้งแต่พนักงานหัวหน้างานถึงผู้จัดการตลอดจนถึงผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสร้างศักยภาพไปสู่เป้าหมายบทบาทหน้าที่และความสามารถที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อทีมงานและองค์กรและผลงานและการบริการเพื่อลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นการทำงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีการพึ่งพาและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในองค์กรจะมีทั้งผู้นำผู้ที่รับบริการและให้บริการการบริการที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหากผู้ให้บริการมีความรู้เรื่องการบริการด้วยใจ ( Service Mind ) ย่อมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานร่วมกัน เป็นองค์กรที่น่าอยู่นอกจากการบริการที่ดีหากเกิดขึ้นในองค์กรแล้วการบริการด้วยใจจะขยายผลสู่ลูกค้าสร้างความประทับใจ โดยนำมา ซึ่งผลการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตขององค์กรต่อไป


วัตถุประสงค์

    1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงการทำงานด้วยการบริการด้วยใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    2.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการบริการด้วยใจ (Service Mind)

    3.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำหลักการบริการด้วยใจไปใช้ในชีวิตการทำงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 : ต้องเข้าใจถึง...การบริการ ( SERVICE)

    • S (Smile) ยิ้ม

    • R (Rapidness) รวดเร็วและมีคุณภาพ

    • V (Value) คุณค่าสูงสุด

    • I (Impression) น่าประทับใจ

    • C (Courtesy) ความสุภาพอ่อนโยน

    • E (Endurance) ความอดทน

Workshop & Practice

Session 2 : ตกผลึกถึงการบริการด้วยใจ (MIND)

    • M (Make believe) เชื่อในงานที่ทำลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

    • I (Insist) ยืนหยัดต่อสิ่งที่ทำ คำตำหนิ ต่อว่า คือการพัฒนางาน

    • N (Necessitate) ลูกค้าคือคนสำคัญ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชัง

    • D (Devote) อุทิศตนให้กับงานที่ทำ

    การสร้างศรัทธาตนเองศักยภาพและการพัฒนาของมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ

    เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงานและการสร้างเป้าหมาย

Workshop & Practice


ลักษณะการเรียนรู้

    1)เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

    2)เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

    3)เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

    4)Work shop / Case Study


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1)เข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการบริการด้วยใจ ( Service Mind )

    2)นำหลักการบริการด้วยใจไปใช้ในชีวิตการทำงาน

    3)นำหลักการบริการด้วยใจไปใช้กับลูกค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
• เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

• ระดับบุคคลหรือระดับองค์การจำนวนผู้เข้าอบรม : 20-30 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริการด้วยใจ (Service Mind)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: M (Make believe), I (Insist), N (Necessitate), D (Devote), SGA, Service Mind

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน