หลักสูตร ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง ( Safety awareness for Maintenance )

รหัสหลักสูตร: 66988

จำนวนคนดู 1070 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง ( Safety awareness for Maintenance )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบารุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการซ่อมบารุง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการป้องกันอุบัติเหตุในงานซ่อมบารุง

5. เพื่อสร้างจิตสานึกและความเข้าใจถึงความสาคัญของความปลอดภัย

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและงานซ่อมบำรุง

2. ความหมายและการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบต่างๆ

3. ความสูญเสียหลัก 6 ประการที่มีผลต่อเครื่องจักร

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

5. ความไม่ปลอดภัยในการทำงานและการซ่อมบำรุง

    - ความปลอดภัยคืออะไร

    - ความสาคัญของความปลอดภัยกับงานซ่อมบำรุง

6. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการซ่อมบำรุงและการป้องกัน

    - โครงสร้างสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง

    - การค้นหาจุดเสี่ยงและแนวทางการแก้ไข

    - การวิเคราะห์ความปลอดภัยที่หน้างานด้วยหลัก 3 จริง

7. กฎแห่งความปลอดภัยในงานซ่อมบารุง

8. ประเภทของเครื่องจักรที่ทาให้เกิดอันตราย

    - อันตรายเชิงกล

    - อันตรายที่ไม่เชิงกล

9. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

10. การสร้างจิตสานึกในการป้องกันอุบัติเหตุในงานซ่อมบำรุง

11. 5ส เพื่อความปลอดภัย

12. การทำกิจกรรม KYT สาหรับงานซ่อมบำรุง

13. การตรวจความไม่ปลอดภัย

14. ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

15. Workshop: วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางป้องกันและแก้ไขเชิงรุก

16. Workshop: ฝึกสร้างจิตสานึกหยั่งรู้ความปลอดภัยในงานซ่อมบารุง


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง ( Safety awareness for Maintenance )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การทากิจกรรม KYT สาหรับงานซ่อมบารุง, 5ส เพื่อความปลอดภัย, ความสูญเสียหลัก 6 ประการที่มีผลต่อเครื่องจักร, การวิเคราะห์ความปลอดภัยที่หน้างานด้วยหลัก 3 จริง, ความปลอดภัยในงานซ่อมบารุง ( Safety awareness for M

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด