หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (for all employee)

รหัสหลักสูตร: 67245

จำนวนคนดู 620 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย  (for all employee)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเพราะหากบุคลากรขาดจิตสำนึกในการทำงานด้วยความประมาทเลินเล่อหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ย่อมอาจเกิดผลกระทบในเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินและร่างกาย


วัตถุประสงค์

•  เพื่อสร้างทัศนคติของบุคลากรให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความสูญเสียรวมทั้งผลกระทบต่างๆ อันเกิดมาจากอุบัติในจากการทำงาน

•  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์หรือปรับใช้ได้จริงในกระบวนการทำงานของตนเอง


หัวข้ออบรมสัมมนา

•  ความหมายและคำจำกัดความด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

•  การสร้างความตระหนักในความปลอดภัย

•  โรคจากการทำงาน

•  การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย

•  Workshop 1: การสร้างความตระหนักในความปลอดภัยต้องเตรียมอะไรบ้าง (กิจกรรมกลุ่ม)

•  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

•  ประเภทของอันตราย

•  ผลกระทบและความสูญเสียต่างๆจากการทำงาน (Accident)

•  ทำงานอย่างไรให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT)

•  การประเมินความเสี่ยง

•  การสังเกตความปลอดภัยในการทำงาน

•  การจัดทำ KYT

•  แบบรายงานอุบัติการณ์ และ Near Miss

•  Workshop 2: การเขียนรายงานอุบัติการณ์ และ Near Miss (กิจกรรมกลุ่ม)

•  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานทุกระดับในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย

•  Question & Answerลักษณะการเรียนรู้

•  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%

•  กิจกรรมและ Workshop 40%


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

•  ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (for all employee)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย, for all employee, การสร้างความตระหนักในความปลอดภัย, โรคจากการทำงาน, การสังเกตความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้