หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Management for Cost Reduction)

รหัสหลักสูตร: 67336

จำนวนคนดู 523 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Management for Cost Reduction)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อน ย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยความหมายที่สุดแล้ว ก็คือการทำให้ ต้นทุนต่ำที่สุด

หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Management for Cost Reduction) เป็นหลักสูตรที่เน้น ให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิด เทคนิคต่างๆเพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน มองเห็นภาพใหญ่ของ โครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเครสะห์แล้วจัดการต้นทุน ในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธิ์การจัดการโลจิสติส์ กลยุทธิ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

-ทำความเข้าใจและแยกประเด็นระหว่างโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

-กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของโลจิสติกส์

-จับแก่น หลักสำคัญ และเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์

2. ต้นทุนโลจิสติกส์

-โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์

-วิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนบริหารจัดการ

-มองต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโลก ประเทศ แล้วย้อนมององค์กร

3. เทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

-การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

-การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

-การจัดการขนส่ง (Transportation Management)

-ระบบสารสนเทศ (Information System)

-เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ (Logistics Technology)

-ดัชนีชี้วัดผลงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics KPIs)

4. การจัดการปัญหาในงานโลจิสติกส์

-การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

-ปัญหาการสื่อสารในองค์กรหรือระหว่างหน่วยงาน

-ความสูญเปล่าในกระบวนการโลจิสติกส์และแนวทางการจัดการ

-เข้าใจเขา เข้าใจเรา เข้าใจปัญหา ไม่ใช่ที่คน แต่อยู่ที่ระบบการจัดการ

5. กรณีศึกษา


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่อยู่ในสายงาน หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการ โลจิสติกส์ โซ่อุปทาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Management for Cost Reduction)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน, โซ่อุปทาน, เป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์, วิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง, ต้นทุนสินค้าคงคลัง, การจัดการสินค้าคงคลัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต