หลักสูตรเทคนิคการขจัดความสูญเปล่าในงานจัดซื้อ (Lean Procurement Technique)

รหัสหลักสูตร: 67393

จำนวนคนดู 567 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรเทคนิคการขจัดความสูญเปล่าในงานจัดซื้อ (Lean Procurement Technique)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        การจัดซื้อจัดหาที่มีกระบวนการที่สูญเปล่าจะเป็นอุปสรรคของความสำเร็จกระบวนการงานที่สูญเปล่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นผลเสียโดยทันที แต่เมื่อทบทวนด้วยหลักการและเครื่องมือที่เหมาะสมจะพบว่าในบางครั้งความสูญเปล่าเหล่านั้นเป็นการสูญเสีย เป็นต้นทุนที่แฝงอยู่เป็นมูลค่ามหาศาล

        การวิเคราะห์ความสูญเปล่า (Waste Assessment & Analysis) และ การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการทำงาน จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการหากนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดซื้อจัดหาเพื่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ด้วยแล้วก็จะเกิดประสิทธิภาพในงานจัดซื้อนั้นอย่างยิ่ง

        วิชานี้จึงมีความจำเป็นอย่างต่อนักจัดซื้อที่ควรต้องเรียนรู้และนำไปประยุกต์ ใช้ให้เป็นประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กรต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ความหมายและหลักการแบบ Lean(Meaning and Principle of Lean)
 • ตัวการความสูญเปล่าทั้ง 9 ประการในงานจัดซื้อ (9 Waste in Procurement)
 • ขอบข่ายการจัดซื้อที่เหมาะสม (Scope of Purchasing ,Procurement and Sourcing)
 • แนวทาง “คิดเพื่อลีน” ในกระบวนการจัดซื้อ(Think to lean procurement)
 • เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการจัดซื้อ : Part 1 (Tools and Techniques of lean : part 1)
 • เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการจัดซื้อ : Part 2 (Lean Tools and Techniques : part 2 )
 • แนวความคิดเพื่อการออกแบบกระบวนการจัดซื้อแบบลีน (Procurement Process Re-design to Lean concept )
 • ลงมือวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการจัดซื้อ (Waste Assessment in Procurement : Workshop)
 • การทบทวน “การลีน” กระบวนการจัดซื้อ (Lean Procurement Process Review)
 • แนวนโยบายลีนทั่วทั้งองค์กร เพื่อจัดการความสูญเปล่าในองค์กร (Guidance for Total Lean Management Policy )


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • จัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรเทคนิคการขจัดความสูญเปล่าในงานจัดซื้อ (Lean Procurement Technique)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักการแบบ Lean, ความสูญเปล่าทั้ง 9 ประการ, การจัดซื้อที่เหมาะสม, คิดเพื่อลีน, วิเคราะห์ความสูญเปล่า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้