หลักสูตร การประเมินและการควบคุมธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Good Governance Assessment and Control)

รหัสหลักสูตร: 67552

จำนวนคนดู 286 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การประเมินและการควบคุมธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Good Governance Assessment and Control)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

              หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การประเมิน และการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการดำเนินการตามหลักจริยธรรมในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีประเมินและปรับปรุงการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรของตนผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา และแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ

              การประเมินและการควบคุมธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้างนี้ จึงเป็นอีกวิชาที่ทั้งนักบริหาร นักบริหารงานจัดซื้อ-จัดหา มีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ ให้เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ความหมายและความสำคัญของธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • หลักการสำคัญของธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • การประเมินความคุ้มค่าเงิน (ราคา vs ประโยชน์ที่ได้รับ)

Module 2 : การประเมินการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • การดำเนินการประเมินการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การค้นหาความเสี่ยง ความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาในงานจัดซื้อ
 • การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การเปรียบเทียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน The Best Practice

Module 3 : กลไกการควบคุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • การใช้มาตรการความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
 • กำนดขั้นตอนการตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
 • การสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • บทบาทของการตรวจสอบและการทบทวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Module 4 : การบรรเทาการทุจริตและการฉ้อโกงในการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ตระหนักถึงการทุจริตและการฉ้อโกงทั่วไปในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • กลยุทธ์ในการป้องกันและตรวจจับ
 • กลไกการแจ้งเบาะแสและการรายงาน

Module 5 : การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
 • การวัดและการรายงานประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การพัฒนาแผนงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การประเมินและการควบคุมธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Good Governance Assessment and Control)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้าง, ประเมินความคุ้มค่าเงิน, ราคา vs ประโยชน์ที่ได้รับ, The Best Practice, ตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้าง, การฉ้อโกงทั่วไปในการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด