หลักสูตร เครื่องมือ14 ประการในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (14 QC Tools for Quality Problem Solving)

รหัสหลักสูตร: 67626

จำนวนคนดู 175 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เครื่องมือ14 ประการในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (14 QC Tools for Quality Problem Solving)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

             การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการ QC 14 Tools (Quality Control 14 Tools) หรือเครื่องมือ 14 ประการในการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานมาใช้เพื่อควบคุมการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยการลดของเสียหรือ Re-work ลง ลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ทราบถึงสาเหตุและที่มาของของเสีย
ที่ผลิตขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงการหาแนวทางและวิธีการในการจัดการ และควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน

            โดยแบ่งออกเป็นเครื่องมือเดิม 7 ประการได้แก่ แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram), กราฟ (Graph), แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet).
แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram), ฮีสโตแกรม (Histogram) และ แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) รวมถึงเครื่องมือชนิดใหม่อีก 7 ประการได้แก่ แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram),แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram), แผนภูมิเมทริกซ์ (Matrix Diagram), แผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart),
แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ (Process Decision Program Chart) และแผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)

             ด้วยเหตุนี้หลักสูตรเครื่องมือ14 ประการในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบขององค์กร และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย


วัตถุประสงค์

              เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผล และความสำคัญในการควบคุมและเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงเทคนิคการลดของเสียในธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม ทราบสาเหตุและแหล่งที่มาของของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับเครื่องมือ14 ประการ ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพได้อย่างแท้จริง

                  เครื่องมือ14 ประการ ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านคุณภาพได้เข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือและระบบดังกล่าว มาใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการวางแผนการด้านคุณภาพและปฏิบัติงานให้ดี มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ำอย่างเหมาะสม และทำให้องค์กรมีโอกาส
ที่จะมีผลกำไรในการดำเนินธุรกิจได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การควบคุมคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือ14 ประการในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ คืออะไร จุดประสงค์ ความแม่นยำและประโยชน์ที่ได้รับ

2.การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ 14 ประการ (QC 14 Tools)

 • แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram)
 • กราฟ (Graph)
 • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
 • แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
 • ฮีสโตแกรม (Histogram)
 • แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
 • แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
 • แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram)
 • แผนภูมิเมทริกซ์ (Matrix Diagram)
 • แผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)
 • แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)
 • แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)

3.กรณีศึกษากิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพโดยรวม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผน ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เครื่องมือ14 ประการในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (14 QC Tools for Quality Problem Solving)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เครื่องมือ 14 ประการ (QC 14 Tools), การควบคุมคุณภาพ, ธุรกิจอุตสาหกรรม, ศักยภาพการผลิต, แผนภูมิก้างปลา, แผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด