สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน (Employment Laws)


3 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
๊Update กฎหมายแรงงาน ที่ หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหารต้องรู้
3600บาท
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใ
เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม  (Phone Skill Negotiations of Debt Collection)
3900บาท
ราคาพิเศษทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 3,900 บาทเท่านั้น จากราคาปกติท่านละ 4,500 บาท รับจำนวนจำกัด รีบสำรองที่นั่งก่อนเต็ม
หลักสูตร เทคนิคการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลูกจ้างพอใจ และนายจ้างได้ประโยชน์
2900บาท
ทำไมจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการให้มากกว่ากฎหมายแล้ว ลูกจ้างยังลาออกไม่หยุด สวัสดิการที่จ่ายไปแน่ใจหรือว่าจะไม่ถูกลูกจ้างไปฟ้องให้เป็นค่าจ้างเรียกเงินเพิ่มภายหลัง ? ประกันสังคมกำลังไล่ให้นำสวัสดิการไปรวมจ่ายเงินสมทบด้วย ทำยังไงจึงจะไม่ต้องส่ง ?