registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน (Employment Laws)


2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ครบเรื่องเรื่อง...การเขียนสัญญาจ้าง - เขียนระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ - คำสั่งต่างๆ ที่ ผู้บริหารหรือ HR. มือใหม่ควรรู้
2900บาท
การเขียนสัญญาจ้าง - เขียนระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ - คำสั่งต่างๆ ที่รัดกุม และป้องกันความเสียหายในกรณีที่ลูกจ้างนำไปฟ้องร้องต่อศาลให้นายจ้างต้องแพ้คดี มีวิธีหลักการเขียนที่ดีอย่างไร เรามีตัวอย่างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบายทุกข้อ
Up to date 2562   3 กฎหมายสำคัญ ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องรู้!!
3000บาท
สรุป Update!! ประเด็นกฎหมายแรงงานใหม่ที่ฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างต้องปฏิบัติตามมีอะไรบ้าง สรุป Update ประเด็นกฎหมายกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม มีการเพิ่่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนอย่างไรบ้าง