เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร (Leadership)


269 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
  • 570x450 banner
  • 570x450 banner