สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

โลจิสติกส์ (Logistics & Supply Chain)


3 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
วิธีเทคนิคต่าง ๆ และความเข้าใจเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
3900บาท
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร
How to be the Professional Exporter Route : Thai-Myanmar
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-พม่า ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีกฏระเบียบออกมาบังคับใช้อยู่เรื่อยๆ บางครั้งอาจส่งผลต่อการขนส่งด้วย จึงควรมีแผนสำรองไว้ล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะการขนส่งแบบเดิมๆอาจไม่พอต่อธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว