อบรมจัดซื้อ (Purchasing)

หลักสูตร อบรมจัดซื้อ สำหรับองค์กรและผู้ทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง upskill หรือ reskill สอนโดยวิทยากรที่เคยทำงานด้านจัดซื้อมากว่า 20 ปี ทุกหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบัน

0 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ไม่พบประกาศอบรมในหมวดหมู่นี้

Sponsored