registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การโค้ชชิ่ง (Coaching)


2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ Coaching for Peak Performance
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีท่านที่ 4 ทันที (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สมัคร ติดต่อคุณจิ๋วนะคะ
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท