registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กฎหมาย (Legal/Laws)


11 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ
3900บาท
Promotion ราคาพิเศษลดเหลือเพียงท่านละ 3,900 บาทเท่านั้น สมัครก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ห้ามพลาด  อบรม  >>  เจาะลึก... การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจบสัมมนา
ห้ามพลาด +++ 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ !!!
3900บาท
พิเศษ สำรอง 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาททันที พร้อมให้คำปรึกษาฟรี หลังจบสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตร Phone Skill Negotiations of Debt Collection
4500บาท
พนักงานติดตามหนี้มีส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรหากการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพและติดตามหนี้คืนไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหนี้เสียจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหนี้เสีย
Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562 : กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว..นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา
กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ (HR Law Update : 2019)
3900บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ
4000บาท
เมื่อการเลิกจ้าง..ต้องเกิดขึ้นในที่ทำงานของท่าน..รู้หรือไม่ว่า..จะเกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบอะไรบ้างที่ตามมาในภายหลัง..แล้วท่านจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรให้ถูกต้องและเป็นธรรม ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรมองข้ามประเด็นนี้!!!
เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)
4500บาท
ผู้ส่งออกไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้ เนื่องจากกฏหมายควบคุมการส่งออก จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
จ่ายค่าจ้าง-ค่าตอบแทน อย่างไรให้ถูกต้องและถูกกฎหมาย
4000บาท
เงินที่นายจ้างต้องจ้างต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงาน มีหลากหลายประเภท ทั้งที่ได้จากการทำงาน ได้เมื่อออกจากงาน ได้ตามกฎหมายและได้ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการได้ จำนวน วิธีคำนวณ วิธีจ่าย และผลทางกฎหมายแตกต่างกัน
รอบรู้เรื่องพิกัดอัตราศุลกากร Update 2019
4500บาท
พิกัดอัตราศุลกากร เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาล ในการควบคุมสินค้าที่นำเข้าและส่งออก หลักสูตรนี้
อบรมหลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
24000บาท
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์