เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

ทักษะความชำนาญทั่วไป (General Soft Skill)


25 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
  • 570x450 banner
  • 570x450 banner