สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทักษะความชำนาญทั่วไป (General Soft Skill)


17 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
3900บาท
ปัจจุบันการทำงานที่เน้นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการประชุมเพื่อเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
AD
สัมมนา นักประมูลทรัพย์จากบังคับคดี
6500บาท
สัมมนาที่สอนการประมูลทรัพย์ เพื่อหาของดี ราคาถูก สามารถทำกำไรหลักแสนหลักล้าน
เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
3900บาท
วิธีการคิดอย่างเป็นระบบเท่านั้น จึงจะสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์การจัดการที่แหลมคมที่สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงได้
ทักษะหัวหน้างาน , การเรียนรู้เชิงรุก,ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และความปลอดภัยในการทำงาน ค่าวิทยากรฟรีเดือนละ 2 รุ่น
เจาะลึกระบบการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางกับระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร  (Internal Compliance Program) และพิกัดอัตราศุลกากร
4500บาท
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และเตรียมความพร้อม
HoRenSo
3900บาท
ทุกที่นั่ง จะได้รับใบ Certificate พร้อมกันทุกท่านในวันสัมมนานะคะ และรับราคาพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

First Aid and CPR
3900บาท
ยิ่งสมัครมาก ยิ่งลดมาก พร้อมเรียนรู้การฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน จากบุคลากรทางกานแพทย์โดยตรงจากศิริราช
การนำเสนอด้วยหลักการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล
3900บาท
ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทของผู้นำเสนอที่มีความสำคัญในปัจจุบันที่มองโอกาสเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการนำเสนองานในที่ประชุม
First Aid & CPR
3900บาท
พิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที ยิ่งสมัครมากยิ่งลดมาก พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที
First Aid CPR and AED
3900บาท
“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที
กลยุทธ์และเทคนิคการติดตามหนี้สิน ทางโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสาร สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่ได้ผลเกินคาด
4,700บาท
การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุผลมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกค้ายาก ปัญหาที่พบบ่อยคือ ลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์หรืออาจจะติดต่อลูกค้าได้แต่ลูกค้าจะบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ เมื่อผู้เข้าสัม
เทคนิคการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ ข้อมูลสารสนเทศอย่างชาญฉลาดสาหรับการทางานในยุคดิจิทัล
4,900บาท
ปัจจุบันองค์กรชั้นนำต่างๆ เริ่มมีนโยบาย Digital Transformation และเรื่องของบิ๊กดาต้าเป็นหนึ่งใน Priority ที่บริษัทเหล่านี้ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการทำ Digital Marketing อย่างจริงจัง แต่หากดูความสามารถในการนำไปใช้ให้เกิดประสิ
หลักสูตร ลดอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยใช้เทคนิค KYT
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็มนะคะ
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุง และลดข้อผิดพลาด...ในการทำงาน
3500บาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุง และลดข้อผิดพลาด...ในการทำงาน
3500บาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น
First Aid Basic Life Support 2015 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
3900บาท
หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล ( Principle-Qualification of First aid )
หลักสูตร KAIZEN Strategy to Continue and Successful
3900บาท
การทำกิจกรรมไคเซนให้ประสบความสำเร็จได้ในองค์กร ขึ้นอยู่กับจะทำอย่างไร ให้บุคลากรในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม