สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

งานประเมิน (Assessment)


2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
กลยุทธ์จัดทำระบบประเมินผลพนักงานให้มีประสิทธิภาพ(Effectiveness PMS)
2,500บาท
ประเมินผลพนักงานปลายปีทั้งภาครัฐ เอกชนแบบOKRsหรือKPIs แบบใดเหมาะสม Workshopหลักสูตรนี้ช่วยหาคำตอบและมีแนวทางสำหรับท่าน
สัมมนา ประเมินตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 1/2562
3000บาท
ขณะนี้เราต้องรู้สถานการณ์ให้ไว จึงจะสามารถวางกลยุทธ์ปรับตัวให้ทันท่วงทีในการรับมือสถานการณ์ที่แท้จริง ณ ไตรมาสที่ 1/2562 สถานการณ์การเปิดตัว การขายเป็นอย่างไรกันแน่