ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคโนโลยี (IT)


7 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Nachi
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Robot Nachi ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักร
Advance Excel For Special Macro & VBA
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
Inermediate Excel for Database and Special Functions
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
G Suite Mini Workshop:Make it together with Google Drive!
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อสัมผัสการทำงานร่วมกันกับทีมผ่าน Google ไดรฟ์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Microsoft Excel : Functions
3900บาท
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปุโปร่ง ช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Microsoft PowerPoint (Advance)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint ที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องยึดติดกับเวอร์ชัน
Effective Presentation by Power Point
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น ฟรี ขนมเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบบรรยาย และรับใบวุฒิบัตรหลังจบสัมมนาทันที
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner