การสร้างความประทับใจและการสานความสัมพันธ์กับลูกค้า (Impressive Service and Customer’s relation)

รหัสหลักสูตร: 65908

จำนวนคนดู 1969 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสร้างความประทับใจและการสานความสัมพันธ์กับลูกค้า  (Impressive Service and Customer’s relation)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การสร้างความประทับใจและการสานความสัมพันธ์กับลูกค้า คือรากฐานสำคัญของงานขาย และการบริการชั้นเลิศในธุรกิจทุกแขนง ประกอบด้วยทักษะการรู้จักบุคลิกภาพเดิมของตนเอง (Self-awareness) ในพนักงาน การฝึกฝนเทคนิคการสร้างความประทับใจ(Impressive factor) รวมถึงการสานสัมพันธ์ ด้วยทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และสานสัมพันธ์ (Interpersonal Skill & Interpersonal Attraction) ซึ่งเป็นหลักการในเชิงจิตสังคมรวมถึงทักษะการสื่อสารและการแสดงออก (Communication & Expression skills) ในเชิงจิตวิทยา เพราะลูกค้าแต่ละรายมีรูปแบบที่ต่างกัน ทั้งพื้นฐานในจิตใจ ความเข้าใจ ความต้องการ การเรียนรู้ทักษะการสร้างความประทับใจและสานสัมพันธ์ในแนวทางจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ให้ตรงจุดตรงใจ จึงเป็นทักษะแห่งความสำเร็จในงานขายและบริการทุกแขนง 


เทคนิคและวิธีการ

  • Didactic teaching
  • Demonstration
  • Online with Activities
  • Match with Adult learning style

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

     1. การรู้จักบุคลิกภาพเดิมของตนเอง (Self-awareness)

               เพื่อค้นพบจุดเด่นและข้อควรระวังของพนักงานในรายบุคคล ซึ่งแต่ละประเภทของบุคลิกภาพต่างๆ จะส่งผลถึงวิธีการคิด การแสดงออก การแก้ปัญหาที่ต่างกันที่เป็นที่มาของการเข้าใจลูกค้าผิดหรือรับมือไม่ถูกเพราะบุคลิกภาพเดิมของตนเอง แต่เมื่อพนักงานได้เรียนรู้ตนเองจะสามารถยับยั้งและพัฒนาการเข้าใจและรับมือกับลูกค้าได้ต่อไป

                1.1 การรู้จักบุคลิกภาพเดิมของลูกค้า (Costumers-awareness)

                1.2 การค้นหาประเภทของลูกค้าเพื่อรู้จัก เข้าใจความต้องการและเครื่องมือที่เป็น “อาวุธ” ที่ใช้ในการชนะใจลูกค้าแต่ละประเภท

     2. ฝึกฝนเทคนิคการสร้างความประทับใจ(Impressive factor) และทักษะการสื่อสารและการแสดงออก (Communication & Expression skills) ในเชิงจิตวิทยา เรียนรู้ความสำคัญของการสร้างความประทับใจแรกทั้งสำหรับงาน Offline และ Online ทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่ประกอบด้วย

                2.1 การสร้างความประทับใจสำหรับลูกค้า Offline

                           •เรียนรู้การแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ สีสัน การดูแลใบหน้าทรงผมอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานตามหลักสากลและน่า

                           •ประทับใจตามบุคลิกภาพเดิมขององค์กร

                           •การใช้ภาษากาย น้ำเสียงที่เปิดรับ น่าเข้าหา น่าเชื่อถือ น่าประทับใจจากลูกค้าทุกประเภท

                2.2 การสร้างความประทับใจสำหรับลูกค้า Online

                           •มารยาทการใช้ช่องทางการติดต่อ ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท รวมถึงกระบวนการการสนทนา และบทสนทนาที่เหมาะสมกับการติดต่อรูปแบบต่างๆ ไม่ทำให้ “ลูกค้าหมดอารมณ์ฟัง” ไม่มี 

                             ปัญหาเรื่องมารยาทการติดต่ออีกต่อไป

                           •หลักการใช้น้ำเสียงที่ดูน่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย และส่วนสำคัญคือการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับลูกค้า

                           •การพบปะลูกค้าผ่านช่องทางการประชุมแบบ VDO Call การแสดงออกผ่านกล้อง การจัดไฟ จัดระยะกล้องที่เหมาะสม

                           •การสื่อสารที่น่าดึงดูดใจผ่านกล้อง การเรียกความสนใจผ่านกล้อง

                           •ฝึกฝนทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และสานสัมพันธ์ (Interpersonal Skill & Interpersonal Attraction) ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตสังคมเพื่อการเข้าหาที่น่าประทับใจ สร้างการจดจำ และสาน

                             สัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืนใน 5 Steps


หลักสูตร “การสร้างความประทับใจและการสานความสัมพันธ์กับลูกค้า”    (IMPRESSIVE SERVICE AND COSTUMER’S RELATION)

วันที่ 1 อบรม ครึ่งวัน

09.00 - 10.00 น. :  การรู้จักบุคลิกภาพเดิมของตนเอง (Self-awareness)

10.00 - 11.00 น. :  ฝึกฝนเทคนิคการสร้างความประทับใจ(Impressive factor)

11.00 - 12.00 น. :  ฝึกฝนทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และสานสัมพันธ์ (Interpersonal Skill & Interpersonal Attraction)

                             รูปแบบการสอน  : รับเอกสารการสอนและทำกิจกรรมในเอกสาร

                                                     : Workshops Activities

                                                     : ฝึกฝนรายบุคคล

                                                     : แสดงความคิดเห็น

                                                     : แก้ไขปัญหาในรายกลุ่ม

วันที่ 2

09.00 - 10.00 น. : การรู้จักบุคลิกภาพเดิมของตนเอง (Self-awareness)

10.00 - 11.00 น. : การรู้จักบุคลิกภาพเดิมของลูกค้า (Costumers-awareness)

11.00 - 12.00 น. : ฝึกฝนเทคนิคการสร้างความประทับใจ(Impressive factor)

                              รูปแบบการสอน : รับเอกสารการสอนและทำกิจกรรมในเอกสาร

                                                     : Workshops Activities

                                                     : ฝึกฝนรายบุคคล

                                                     : แสดงความคิดเห็น

                                                     : แก้ไขปัญหาในรายกลุ่ม

12.00 - 13.00 น. : พักกลางวัน

13.00 - 14.00 น. : ทักษะการสื่อสารและการแสดงออก (Communication & Expression skills) ในเชิงจิตวิทยา

14.00 - 15.00 น. : การสร้างความประทับใจสำหรับลูกค้า Offline

                          : การสร้างความประทับใจสำหรับลูกค้า Online

15.00 - 16.00 น. : ฝึกฝนทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และสานสัมพันธ์ (Interpersonal Skill & Interpersonal Attraction)

                            รูปแบบการสอน : รับเอกสารการสอนและทำกิจกรรมในเอกสาร

                                                   : Workshops Activities

                                                   : ฝึกฝนรายบุคคล

                                                   : แสดงความคิดเห็น

                                                   : แก้ไขปัญหาในรายกลุ่ม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • พนักงาน เจ้าหน้าที่บริการระดับปฏิบัติการ หัวหน้างานบริการ
  • องค์กรที่ต้องการเพิ่มเครื่องมือด้านการสื่อสาร และบุคลิกภาพในการบริการให้แก่พนักงาน
  • องค์กรที่ต้องการการ re-skills / upskills ทักษะงานขายและงานบริการ
  • องค์กรที่ต้องการเสริมความน่าประทับใจในงานบริการ ให้เป็นการบริการชั้นเลิศ
  • องค์กรที่ต้องการเพื่อมทักษะการเข้าหาลูกค้าและการสานสัมพันธ์กับลูกค้า


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างความประทับใจและการสานความสัมพันธ์กับลูกค้า (Impressive Service and Customer’s relation)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างความประทับใจและการสานความสัมพันธ์กับลูกค้า, Impressive Service and Costumer’s relation, อบรมการบริการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด