หลักสูตร ทักษะการพัฒนา Mindset ด้วย DISC เพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กร (DISC for Communication skills in Workplace)

รหัสหลักสูตร: 67659

จำนวนคนดู 148 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการพัฒนา Mindset ด้วย DISC เพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กร (DISC for Communication skills in Workplace)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

            การเรียนรู้บุคลิกภาพเชิงลึก (Personality Theory) เพื่อการค้นพบตัวตน ข้อดี ข้อควรระวังสำหรับการ ทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จะเป็นการพัฒนาความสามารถให้พนักงานเป็นผู้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น (self and other’sunderstanding) สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างราบรื่นด้วยการหาทางออกของปัญหาได้อย่างง่ายดาย (Problem Solving)เป็นพื้นฐานในการลดความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Management) และเมื่อเรียนรู้ร่วมกับการฝึกฝนทักษะการแสดงออก(Expression) และการสื่อสาร (Communication)จะทำให้พนักงานและองค์กร มีทักษะในการจัดการตนเอง จัดการทีมงานแสดงออกด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

            หลักสูตรทักษะการพัฒนา Mindset ด้วย DISC เพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กร (DISC for Communication skills in Workplace) จึงทำให้ผู้เรียนรู้ประเภทบุคลิกภาพเชิงลึกที่มีผลต่อการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (DISC)มีการสื่อสารและการแสดงออกที่ดีในการทำงาน ลดความขัดแย้ง สร้างทีมให้แข็งแรงเพิ่มผลงานและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • Personality Theory & Communications introductions
 • ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของโลก ภายในที่ส่งผลต่อความคิดและการสื่อสาร
 • บุคลิกภาพเชิงจิตวิทยา(DISC) รู้ประเภทบุคลิกภาพของตนเองด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา DISC
 • คัดกรองข้อดี ข้อควรระวังสำหรับบุคลิกภาพประเภทต่างๆค้นพบทิศทางการพัฒนาเพื่อการทำงาน
 • การสื่อสาร และการแสดงออกเข้าใจกระบวนการสื่อสาร และวิธีการสื่อสารที่เหมาะกับบุคคลสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพลดความขัดแย้ง
 • Specific Communication situations & Social manners in workplace ฝึกฝนการสื่อสารเฉพาะทางในที่ทำงานเช่น การตำหนิ ชื่นชม การ Feedbackงาน และมารยาททางธุรกิจเบื้องต้น
 • เข้าใจการเกิดขึ้นของพฤติกรรมและการเกิดขึ้นของปัญหาความขัดแย้งที่มาจากภายใน (full class learning)
 • เรียนรู้ ค้นหา และเข้าใจลักษณะการทำงาน ความต้องการ ลักษณะการสื่อสารของตนเอง ด้วยเครื่องมือ DISC (full class learning)
 • ค้นหาจุดแข็งในการทำงาน และข้อควรระวังในการใช้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถพัฒนาอย่างไรบ้าง
 • สิ่งที่ควรทำ ควรเลี่ยงเบื่องต้น สำหรับการสื่อสารกับบุคลลประเภทต่างๆ
 • การสื่อสาร การแสดงอออก บุคลิกภาพต่างๆ ทำให้เราดูร้าย ดูเด็ก ดูขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นมิตรหรือไม่ เพราะอะไร และแก้ไขปัญหารายบุคคล (Group Discussions) (Group review & Presentations)
 • ฝึกฝนการใช้เสียง สูงตํ่า ทุ้ม สูง
 • ฝึกฝนการหายใจ จังหวะเพื่อการแสดงออกต่อทีมงานที่ดี
 • การสื่อสารด้วยภาพและสี
 • ฝึกฝนภาษากาย สีหน้า แววตาให้น่าเชื่อถือและเป็นมิตร (full class learning)
 • เรียนรู้ ฝึกฝน Group workshop การชื่นชมที่จริงใจ ฝังลึกและเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่สร้างบาดแผลในใจแก่บุคคลอื่น
 • การชื่นชม การตำหนิงานการ Feedbacks งาน (full class learning)
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พนกั งานระดับกลาง และหัวหน้างาน
 • องค์กรที่ต้องการเพมิ่ ทกั ษะการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นแก่พนักงาน
 • องค์กรที่ต้องการการ re-skills / upskills ทักษะการทางความคิดและการสื่อสาร
 • องค์กรที่กำลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก ประสิทธิภาพด้านการจัดการความขัดแย้งได้
 • องค์กรที่ต้องการเพื่อเครื่องมือในการสื่อสารในเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการพัฒนา Mindset ด้วย DISC เพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กร (DISC for Communication skills in Workplace)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Personality Theory, Communications introductions, ความ ขัดแย้ง, DISC, ประเภทบุคลิกภาพ, บุคลิกภาพต่างๆ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด