อบรม! ก้าวทันภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

รหัสหลักสูตร: 1320

จำนวนคนดู 1844 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดการอบรมให้แก่

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (นับ ช.ม.TA) ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นับ ช.ม.CPD-ผู้ทำบัญชี และCPD-CPA) ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป

ในหัวข้อ

ก้าวทันภาษีเงินได้นิติบุคคล (2552) และ ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม (2552)

วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 8.45 – 16.15 น.

บรรยายโดย อาจารย์ธีระพล ตันพานิช สรรพากรพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ห้องสัมมนา 3 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

(นิติบุคคลที่ส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนาสามารถ หักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ตาม พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 437)

โทร 0-2902-0299 ต่อ 2630

โทร 0-2350-3500 ต่อ 1630

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, การเปลี่ยนแปลงองค์กร, คอมพิวเตอร์ - IT- Internet, Entrepreneurs, โครงการสัมมนาวิชาการ, 24 เมษายน 2552, สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน, นโยบายการบริการ, คุณสรณ์ จงศรีจันทร์, นับ ช.ม.CPD, พนักงานอบรมสัมมนา, การตลาดยุคใหม่, Strategy program, เวิร์คช้อบ, กลยุทธ์การบริหารกา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด