อบรม หลักสูตร Strategic Planning (วันพุธที่ 22 พ.ค.56)

จำนวนคนดู 1651 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

Course Outline

O แนวคิดในการทำแผนเชิงกลยุทธ์

O ขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)

- SWOT Analysis :The Strategies Bases

- Creating a Vision

- Creating a Mission Statement

- Strategic Goals / objecttive

O ข้อควรระวังในการทำ SWOT ให้ถูกต้อง( Accurate SWOT Assessment)

O การกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ (Identity Key Success Factor)

O การกำหนด Strategic Change และ Core Competencies ( Identity Strategic Fit )

O Innovation Cycle กับ การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)

O Resource + Process + Value

O หลัก 6 ประการใน Blue Ocean

O ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบเห็นในการทำแผนเชิงกลยุทธ์

(Problem & Shotfall in Strategic Planning)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, 24 เมษายน 2552, โอกาสธุรกิจ โอกาสสร้างกำไร, มาตรฐาน ISO22301 และการเขียนแผนธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)”, ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS), มาตรฐาน ISO22301 (พัฒนามาจาก BS 25999) ล, อาจารย์วิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน์, การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA):

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด