อบรม “การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4” รุ่นที่ 4

รหัสหลักสูตร: 20074

จำนวนคนดู 1079 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้ที่เข้าอบรมให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการใช้งาน

และติดตั้งระบบ IPv6 ที่จะมีการใช้งานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพได้ทันที

3. เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ใช้งานเครือข่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายของตน เพื่อให้รองรับการใช้งาน IPv6 ได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. พื้นฐานของ IPv6 

2. รูปแบบของ Addressing IPv6 

3. การแบ่งของ IPv6 

4. เทคนิคของการทํา Transition 

5. การทําเครื่องให้สามารถใช้ IPv6 โดยการทํา Tunnel ได้

6. การทํา Router โดยใช้ PC ให้รองรับ IPv6 

7. การติดตั้ง DNS Server ที่รองรับ IPv6 

8. การติดตั้ง Web Server ที่รองรับ IPv6 

9. การติดตั้ง Mail Server ที่รองรับ IPv6 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรม ตุลาคม 2556, อบรม คอมพิวเตอร์, อบรม การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4, อ.สุรการ ดวงผาสุข, อ.สุเทพ วิเชียรดิลกกุล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด