อบรม “การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เบื้องต้น” รุ่นที่ 2

รหัสหลักสูตร: 20076

จำนวนคนดู 1378 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจาวาในระดับพื้นฐาน เพื่อสามารถต่อยอดไปพัฒนาโปรแกรมที่ซับซ้อนขึ้นได้ในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. แนะนําภาษาจาวา (JAVA)

 2. การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมจาวา

 3. ลักษณะทั่วไปของภาษาจาวา

     • การประกาศตัวแปร

     • คําสั่ง Control Flow 

 4. แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 5. การใช้งานคลาส String, Array 

 6. แนวคิดการทํา Overload, Override 

 7. แนวคิดของการทํา Polymorphism 

 8. การใช้งาน Interface 

 9. การใช้งาน Collection 

10. การดักจับข้อผิดพลาดในโปรแกรม

11. การติดต่อกับระบบไฟล์

12. การสร้าง GUI (Graphic User Interface) 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรม ตุลาคม 2556, อบรม คอมพิวเตอร์, อบรมภาษาจาวา (JAVA), โปรแกรมจาวา, อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด