อบรม “การจัดการโลจิสติกส์”

รหัสหลักสูตร: 20077

จำนวนคนดู 1173 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส์และสามารถตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

และความเหมาะสมของการจัดการโลจิสติกส์ขององค์กรได้

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิค พร้อมทั้งแนวความคิดในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, 24 เมษายน 2552, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด