อบรม “การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 5

รหัสหลักสูตร: 20087

จำนวนคนดู 2974 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. แนะนําแพลตฟอร์ม Android 

 2. การติดตั้งเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม

 (Eclipse, ADT plug-in, Android SDK, Android Emulator) 

 3. การสร้าง GUI (Graphic User Interface) 

 Activity and View 

 Layout , Menu , Font 

 Event Handling 

 4. การใช้งาน Intent 

 5. การใช้งาน Multimedia (Audio & Video) 

 6. การเก็บค่าใน Preference 

 7. การใช้งาน ListView และ Adapter 

 8. การใช้งาน XML parser 

 9. การใช้งาน Notification 

 10. Home Screen Widget 

 11. Live Wallpaper 

 12. Android Market 

รูปแบบการอบรม บรรยายและปฏิบัติการ (มีการปฏิบัติกับเครื่องจริง)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรม ตุลาคม 2556, อบรม หลักสูตร “การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นพื้นฐาน”, อบรมคอมพิวเตอร์, ฝึกอบรม, อบรมสัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้