การสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างานธุรการ (รุ่นที่ 10)

รหัสหลักสูตร: 20119

จำนวนคนดู 946 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

งานธุรการเป็นงานที่สนับสนุนสายงานหลักในองค์กรให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

หัวหน้างานธุรการจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ จัดหา จัดใช้ ดูแล และบริการ เพื่อนำมาซึ่งความสะดวกของรวดเร็วของหน่วยงาน

การสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างานธุรการ จึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจในการสนับสนุนการทำงานของสายงานหลัก

โดยในหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างาน โดยการเรียนรู้ขอบเขตสายงาน และบทบาทหน้าที่ของงานธุรการ มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงการสร้างหลักการในการบริการงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรการอย่างถูกวิธี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างานธุรการ, BrianAsset, โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด