การสอนงานขายแบบโค้ชที่มีประสิทธิภาพ (Sales Coaching)

รหัสหลักสูตร: 20145

จำนวนคนดู 1245 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้อัจฉริยะ เคยกล่าวไว้ว่า “การถ่ายทอดความรู้คือการมอบของขวัญอันล้ำค่า มิใช่หน้าที่อันยากเย็น” ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานหรือผู้จัดการ จึงต้องเรียนรู้ให้ความสนใจในความสำคัญของการพัฒนา “ทักษะการสอนงาน” (Coaching)

อนึ่ง การพัฒนาคุณภาพพนักงานขายให้พรั่งพร้อม ก่อนไปปฏิบัติงานจริงในภาคสนามจึงเป็นการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่า ทั้งนี้ เพราะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียจากการลองผิดลองถูก หรือให้ความผิดพลาดและล้มเหลวเป็นครูสอน เพราะอาจเทียบกันไม่ได้เลยกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดตามมา เช่น การท้อแท้หมดกำลังใจของพนักงานขายใหม่ การแก้ไขปัญหาจากข้อผิดพลาดของพนักงานขายใหม่ โดยหัวหน้างานขาย หรือการต่อว่าร้องเรียนจากลูกค้า/ร้านค้า ฯลฯ เป็นต้น

ดังนั้นหลักสูตร การสอนงานขายแบบโค้ชที่มีประสิทธิภาพ (Effective Sales Coaching) จึงวางกรอบการพัฒนาทักษะการสอนงานขายแบบพี่เลี้ยงไว้ ดังนี้

o Continue = กิจกรรมต้องต่อเนื่อง
o Observe = การสังเกตการกระทำ
o Affirm positive performance = การยืนยันจนกว่าผลงานจะดีขึ้น
o Communication ideas for improvement = สื่อสารแนวคิด ประสบการณ์เพื่อพัฒนาการ
o Help till them satisfied = การช่วยเหลือจนเกิดความก้าวหน้าที่เขาพอใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็น”โค้ช”สอนงานขายให้กับพนักงานขายใหม่
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะต่าง ๆในการทำหน้าที่การเป็น”โค้ช” ที่ดีมีประสิทธิภาพ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Sales Coaching, ทักษะการสอนงาน, การสอนงานขายแบบโค้ชที่มีประสิทธิภาพ, อบรม, สัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด