อบรมหลักสูตร Business Strategy in New World Order

รหัสหลักสูตร: 20152

จำนวนคนดู 1206 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ภายใต้ระเบียบโลกใหม่” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง ทิศทาง ระเบียบการค้า ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทย กับเศรษฐกิจโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงผลกระทบของวิกฤตสหภาพยุโรปต่อธุรกิจไทย ความสำคัญของสหรัฐ และประเทศแถบละตินอเมริกา ซึ่งธุรกิจ เศรษฐกิจไทย ควรปรับกลยุทธ์อย่างไร? ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหม่ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงระหว่างไทยกับอาเซียนในทศวรรษหน้า
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, Business Strategy, New World Order, ระเบียบโลกใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ...

ขอเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน+8 ปีงบประมาณ 2564
ฟรี
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ