เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม"

รหัสหลักสูตร: 20165

จำนวนคนดู 843 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม" และความพร้อมของอุตสาหกรรมไอซีทีรวมถึงการจัดทำมาตรฐาน ทักษะ บุคลากรด้านไอซีทีของอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะพัฒนาการความร่วมมือของอาเซียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด