กลยุทธ์การเจรจาติดตามหนี้….สำหรับพนักงานขาย

รหัสหลักสูตร: 20172

จำนวนคนดู 1026 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

   วัตถุประสงค์     

  1. พัฒนาทักษะและการใช้กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองติดตามและประนอมหนี้ที่เป็นระบบ
  2. มีกลยุทธ์ในการจัดการข้อบ่ายเบี่ยงหรือประวิงการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ผลมาใช้
  3. มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจให้ลูกหนี้โอนอ่อนคล้อยตามยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อให้เป็นไปตามที่เรากำหนด
  4. กระตุ้น เสริมสร้างกำลังใจและปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ ด้วยความเป็นนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา

•1.ความเข้าใจในธรรมชาติของงานทวงถามเร่งรัดติดตามหนี้

•2.ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้เป็นหนี้ หรือลูกหนี้

•การเตรียมการรับมือกับข้อบ่ายเบี่ยงหรือประวิงการชำระหนี้ของลูกหนี้

-เทคนิค “หนามยอก-หนามบ่ง”

-เทคนิค “เสียน้อยเสียยาก-เสียมากเสียง่าย”

-เทคนิค “แยกหัวแยกหาง”

-เทคนิค “แย่กับแย่กว่า”

-เทคนิค “Give & Take”

-เทคนิค “ได้น้อย ดีกว่าไม่ได้”

-เทคนิค “อนาคตที่น่ากลัว”

•“พลังอำนาจ” ในการเจรจาต่อรอง

-ประเภทของอำนาจ

-ที่มาของอำนาจ

-การสร้างพลังอำนาจ 

•กระบวนการเจรจาต่อรอง 7 ขั้นตอน (R-E-S-P-E-C-T)

-การเตรียมพร้อม

-การสำรวจความต้องการของคู่เจรจา

-การส่งสัญญาณ

-การพิสูจน์และพิจารณาข้อเสนอของคู่เจรจา 

-การแลกเปลี่ยนข้อตกลง

-การปิดการเจรจา

-การมัดปมการเจรจา

•กฎและข้อควรจำในการเจรจาต่อรองติดตามหนี้ที่ได้ผล

•คำพูดติดปากสำหรับนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ

•จิตวิทยา : อ่านภาษากายและการจับพิรุธของคู่เจรจา


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การติดตามหนี้, การเจรจาต่อรองหนี้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด