registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การเลือกใช้ Active Ingredients ในผลิตภัณฑ์(เส้นผม)

จำนวนคนดู 209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเลือกใช้ Active Ingredients ในผลิตภัณฑ์(เส้นผม)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

-.เข้าใจส่วนประกอบการทำเชรั่มพื้นฐาน

-.สามารถวางแผ่นการตลาดได้ชัดเจนขึ้น

-.เข้าใจต้นทุนวัตถุดิบและแหล่งในการซื้อวัตถุดิบในการทำเซรั่ม ครีมบำรุงผิวเพื่อการทดลองหรือเริ่มต้นธุรกิจ

-.สามารถทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นได้

-.สามารถผลิตและทดลองจำหน่ายเพื่อลองตลาดก่อนสั่งผลิตเพื่อทำในรูปแบบธุรกิจได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
​สิ่งที่คุณจะได้รับ

​-.รสยาและการใช้สมุนไพรสำหรับการดูแลผิวในด้าน Aging โดยตรงเพื่อที่จะนำไปตั้งสูตรและพัฒนาสูตรด้วยตนเองได้

-.การปรับเปลี่ยนสูตรเนื้อครีมด้วยตนเองอย่างง่าย

-.แนะนำการขอเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอางและการขอจดแจ้ง อย.

-.แนะนำแหล่งซื้อวัตถุดิบพร้อมเบอร์ติดต่อทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด

-.เน้นเรียนแบบเข้าใจง่ายปฏิบัติเป็น ทำได้แน่นอนและสามารถนำกลับไปใช้หรือขายได้จริง 

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: SME, อบรม, ธุรกิจ, เครื่องสำอาง, สัมมนา, อาชีพ