อบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปี 2552 หลักสูตร 62 ชั่วโมง

จำนวนคนดู 845 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สำนักงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ร่วมกับ

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมฟรี

"โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปี 2552"

อบรมฟรี

อบรมวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

รุ่นที่ 2/52 อบรม 15 พ.ค. - 4 ก.ค. 2552

\"539\"

เนื้อหาหลักสูตร 162 ชั่วโมง
  • นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ 3 ชั่วโมง
  • ปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ 12 ชั่วโมง
  • การบริหารจัดการด้านการตลาด 12 ชั่วโมง
  • การบริหารจัดการด้านเทคนิคปฎิบัติการ(การผลิต การบริการ และโซ่อุปทาน) 15 ชั่วโมง
  • การบริหารองค์กรและบุคลากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 12 ชั่วโมง
  • การบริหารการเงิน และการจัดการด้านการบัญชี 24 ชั่วโมง
  • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 18 ชั่วโมง
รวมเวลาภาคบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา 96 ชั่วโมงการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ 60 ชั่วโมงการศึกษาดูงาน 6 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 162 ชั่วโมงในการลงทะเบียนสามารถใช้แบบตอบรับตามที่แนบมาด้วย หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.uto.kmutt.ac.th (ไม่เสียค่าใช่จ่าย รับจำนวนจำกัด)[attachments size=small label=doctitle docid=554]หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอาณัติสำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโทรศัพท์ : 02-4708326-28 ต่อ 108, 081-8992418โทรสาร 02-872-8711E-mail: anat.mee@kmutt.ac.th
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด