หลักสูตร Workshop การพัฒนาทักษะ “พนักงานปฏิบัติการ” สู่ความเป็นเลิศ

รหัสหลักสูตร: 67371

จำนวนคนดู 44 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Workshop การพัฒนาทักษะ  “พนักงานปฏิบัติการ” สู่ความเป็นเลิศ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทักษะการทำงานไม่เพียงแต่พัฒนาหัวหน้างานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พนักงานระดับปฏิบัติการก็มี ส่วน สำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เช่นกัน ฉะนั้นบทบาทและหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ก็จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อช่วยผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และช่วยยกระดับฝีมือการทำงานให้เป็นบุคคล ที่มีทักษะ (Skills) รวมทั้งสร้างพฤติกรรม (Behavior) การทำงานใหม่ๆให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

หลักสูตร Workshop การพัฒนาทักษะ “พนักงานปฏิบัติการ” สู่ความเป็นเลิศ เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตาม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 หรือเทคโนโลยีที่มีกี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มี ประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของของบทบาทหน้าที่การทำงาน

2.เพื่อนำหลักคิดเชิงบวก การสร้างความสัมพันธ์ การบริหารเวลา และทักษะการคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
บทที่ 1: เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และเสริมสร้างทัศเชิงบวกในการทำงาน (Positive Attitude)

•ทัศนคติและพฤติกรรมที่สำคัญในการทำงาน

•สำรวจตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

•กรณีศึกษา สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน


บทที่ 2 : การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อมร่วมงาน (Effective Communication)

•วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

•ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร

•หัวใจสำคัญของการสื่อสาร

•Workshop เทคนิคการสื่อสารในสถานการณต่างๆ


บทที่ 3 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)

•การจัดการเวลาที่จำเป็นของการทำงาน

•เทคนิคของนักบริหารเวลา

•Workshop การสร้างความตระหนักในการบริหารเวลา


บทที่ 4 : ทักษะการคิดเพื่อพัฒนาการทำงาน

•การคิดอย่างเป็นระบบ

•การสร้างเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

•Workshop การเลือกใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการทำงาน


บทที่ 5 : การวางแผนการทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย (Work Planning)

•ความสำคัญในการวางแผนงาน

•เทคนิคที่สำคัญในการจัดทำแผนงานตามหลัก PDCA

•Workshop การจัดทำแผนงานตามหลัก PDCA


บทที่ 6 : ความสำคัญของการรักและจงรักภักดีต่อองค์กร

•ความสำคัญของการรักและจงรักภักดีต่อองค์กร

•องค์ประกอบของความจงรักภักดี

•แนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร

•ถาม - ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Workshop การพัฒนาทักษะ “พนักงานปฏิบัติการ” สู่ความเป็นเลิศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ, เทคนิคของนักบริหารเวลา, การคิดอย่างเป็นระบบ, จัดทำแผนงานตามหลัก PDCA, การจัดการเวลา, ทัศนคติและพฤติกรรมที่สำคัญ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า