ทักษะ Coaching สำหรับผู้จัดการใหม่ Coaching Skills for New Manager

รหัสหลักสูตร: 66150

จำนวนคนดู 1088 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะ Coaching สำหรับผู้จัดการใหม่ Coaching Skills for New Manager
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม

- สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน วิธีการสอนงานแบบต่าง ๆ  พร้อมปรับวิธีการสื่อความให้เกิดความเข้าใจสูงสุด

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมการสอน การนำเสนอเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลการสอนงานการให้คำปรึกษาและแนะนำงาน และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจต่อการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง  มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไป


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1.    ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความจำเป็น จุดมุ่งหมาย หน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอน

   2.    หลักการเกี่ยวกับการโค้ชและการจูงใจสำหรับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

          - การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน

          - การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

          - การเตรียมและการออกแบบห้องเรียน

          - การจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนให้สอดคล้องกับการฝึกอบรม

          - การเตรียมตัวของผู้สอน

          - การบริหารเวลาการฝึกอบรม

          - ความพร้อมด้านบุคลิกภาพของวิทยากร

   3.    เทคนิคการเตรียมการสอนงานแบบง่ายๆ สำหรับการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน

          - การวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสำหรับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง

          - การจัดเตรียมความพร้อมและวิธีการสอนในแต่ละช่วง

          - การสรุปประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้งาน

   4.    ขั้นตอนการ Coaching กับการสื่อสารของผู้สอนงานอย่างมืออาชีพ

   5.    เทคนิคการสอนและทักษะการนำเสนอของผู้สอนงาน (Professional Presentation)

          - การสอนเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎี (Lecture Presentation)

          - การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (Demonstration/Workshop/Role Play)

WORKSHOP : ฝึกทักษะการสอนงานการแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพ

   6.    เทคนิคการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการสอนงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

         - การบรรยาย     

         - กิจกรรม และเกม      

         - การแสดงออก

         - กลุ่มสัมพันธ์   

         - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะ Coaching สำหรับผู้จัดการใหม่ Coaching Skills for New Manager
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะ Coaching สำหรับผู้จัดการใหม่, Coaching Skills for New Manager

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด