หลักสูตรอบรม การสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

รหัสหลักสูตร: 66824

จำนวนคนดู 790 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญที่ผู้บังคับชาได้ใช้ความรู้ความสามารถของตน เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการเรียนรู้โดยภายใต้การสอนนั้นต้องเกิดจากความต้องการของมนุษย์โดยอาศัยหลักทฤษฎีแรงจูงใจของลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (อังกฤษ: Maslow's hierarchy of needs) โดยพื้นฐานมนุษย์มีความต้องการ 3 ขั้น ทางด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย และความต้องการด้านการยอมรับจากสังคม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้นักงานเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Knowledge) จนทำไปสู่ความเชี่ยวชาญเกิดทักษะ (Skills)ใหม่ๆในการทำงาน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดี (Attitude) จนนำไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสม (Behavior) จนสามารถทำงานให้องค์กรสำเร็จได้เป็นอย่างดี

          หลักสูตร การสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน เน้นเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้กับหัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการสอนงานได้เกิดการวางแผนก่อนการสอนงานอย่างเป็นระบบ และการบริหารคนให้ทำงานด้วยใจอย่างจะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนั้นตอบสนองเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (Objective )

          1.สามารถเข้าใจกรอบแนวคิดการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

          2.สามารถนำเทคนิค และทักษะการสอนงาน มอบหมายงาน การติดตามงาน นำไปบริหารคนให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างประสิทธิภาพของงานได้อย่างแท้จริง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          1.กรอบแนวคิดการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

                   การสอนงาน

                              ความรู้

                              วิธีการ

                              แนวคิด

                              การแก้ปัญหา

          2.บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่องานของหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

          3.Workshop 1: เรียนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอนงาน

          4.เรียนรู้พฤติกรรมคนในองค์กร

                      ลักษณะของผู้นำ 4 สไตล์

                      ลักษณะของผู้ตาม 4 แบบ

                      ปัญหาคนทำงานระหว่าง Generation จะแก้อย่างไร?

          5.เรียนรู้คนผ่านเครื่องมือ D-I-S-C เพื่อการประสานงานที่ดี

          6.เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

          7.การสอนเทคนิคการสอนงานด้วยหลัก OJT

          8.การสอนงานด้วยระบบการให้คำปรึกษา

          9.การสื่อสารการสอนงานด้วยหลัก Ho-Ren-So

          10.Workshop 2: กิจกรรมการ มอบหมายงาน และติดตามงาน ผ่านกรณีศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน, อบรม 2566, อบรมออนไลน์, Online training, Online training, อบรมหลักสูตร 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด