โครงการสัมมนา วิธีจัดทำแบบ ภ.พ.10 อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพและเตรียมพบกับการคืนภาษีรูปแบบใหม่ ในระบบ Digital VRT

จำนวนคนดู 527 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
โครงการสัมมนา วิธีจัดทำแบบ ภ.พ.10 อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพและเตรียมพบกับการคืนภาษีรูปแบบใหม่ ในระบบ Digital VRT
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี  โครงการสัมมนา วิธีจัดทำแบบ ภ.พ.10 อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมพบกับการคืนภาษีรูปแบบใหม่ ในระบบ Digital VRT  
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวการจัดทำแบบ 

   ภ.พ.10 วิธีการจัดทำรายงานการจัดคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว

2.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยระบบ Digital VRT และพบปะวิทยากลุ่มย่อย

   เพื่อสอบถามปัญหาและรับทราบทางปัญหาจากผู้ประกอบการพร้อมแนวทางปฎิบัติ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การคืนภาษีรูปแบบใหม่, การเพิ่มประสิทธิภาพ, วิธีการจัดทำรายงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด