จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ-จัดหา (Ethical in Procurement & Supply for All involvement)

รหัสหลักสูตร: 66900

จำนวนคนดู 829 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ-จัดหา (Ethical in Procurement & Supply for All involvement)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การจัดซื้อจัดหาเป็นกระบวนการสำคัญขององค์กรที่จำเป็นต้องมีประสิทธิไปพร้อมๆกับความหน้าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าหรือแม้แต่ซัพพลายเออร์ ที่ต่างก็มีความคาดหวังถึงกระบวนการทำงานที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือของฝ่ายจัดซื้อ และผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งองค์กรมีความจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับบุคคลเหล่านั้นให้แสดงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับการเป้นตัวแทนขององค์กรในการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ วิชานี้จะเป็นการเรียนรู้แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาก The Best In class และสากล รวมถึงความสอดคล้องทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
•สร้างความเข้าใจในจริธรรม จรรยาบรรณ (Builds the Ethical understanding)
•องค์ประกอบสำคัญหลายประการในการจัดซื้อและจัดหาอย่างมีจริยธรรม

  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยุติธรรมและโปร่งใส (Fair and transparent procurement processes)
  2. การจัดหาอย่างรับผิดชอบ ( Responsible sourcing)
  3. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (Transparency and accountability)
  4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance with laws and regulations)

•Business Code of Conduct คืออะไร? (What is Business Code of Conduct)
•กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปราบปรามการทุจริต ฉ้อโกง ติดสินบนและการใช้ประโยชน์โดยมิชอบ ( The Laws of Corruption, fraud, bribery and exploitation)
•สิ่งควรทำและไม่ควรทำเมื่อคุณเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อ (Do & Don’t for the People who involve in the procurement
•แนวทางการจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในองค์กร (Ethical & Code of Conduct Manual Guide Line for Corporate)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ-จัดหา (Ethical in Procurement & Supply for All involvement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Builds the Ethical understanding, Fair and transparent procurement processes, Responsible sourcing, Transparency and accountability, Compliance with laws and regulations

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)