registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ

จำนวนคนดู 50 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 2 พฤศจิกายน 2562 - 3 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08:30 - 17:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 9 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 16 พฤศจิกายน 2562 - 17 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08:30 - 17:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 23 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 8 กุมภาพันธ์ 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08:30 - 17:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 107 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

1.วัตถุประสงค์

1.1.เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการ SME&L สามารถตรวจสอบ อาการเริ่มป่วยของกิจการ จากสัญญาณต่างๆ ทางการเงิน และสามารถหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ลุกลามจนกิจการต้องเข้าห้อง ICU

1.2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้กิจการ SME&L การแก้ไขปัญหาทางการเงิน เพื่อให้กิจการสามารถฝ่าวิกฤตในช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

1.3.เพื่อช่วยเหลือแก่กิจการ SME&L ที่มีปัญหาทางการเงินและลด NPL ในระบบลง ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมั่น มีกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงขยายตัวไปในทิศทางที่ดี

1.4.เพื่อสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อันจะนำไปสู่ความสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องกิจการในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว และแท้จริง

2.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.1.ด้านการเงิน

2.1.1.ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของกิจการตนเอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากิจการป่วยเนื่องมาจากสาเหตุใด

2.1.2.ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาการเงินให้แก่กิจการของตนเองเพื่อหาวิธีในการรักษาอาการป่วยนั้นให้หายขาดได้

2.1.3.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้กิจการด้วยมือของตนเอง และจะจบลงเมื่อใด ไม่ต้องรอไม่ต้องส่งต่อถึงรุ่นลูก

2.2.ด้านกฎหมาย

2.2.1.ผู้เข้าอบรมสามารถรับมือกับบรรดาเจ้าหนี้ทุกรายที่กำลังทวงถามหนี้จากกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้นจะอยู่ในชั้นบอกกล่าว, ชั้นฟ้อง, ชั้นบังคับคดีหรือ ชั้นคดีล้มละลายก็ตาม โดยไม่ต้องหวาดผวากับเสียงโทรศัพท์ของเจ้าหนี้อีกต่อไป

2.2.2.ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ถึงตัวอย่างการต่อสู้คดีตามกฎหมายอย่างไรให้ได้ทั้งเวลา และให้ได้ทั้งอำนาจต่อรองในการประนอมหนี้ไม่ต้องกลัวการถูกฟ้องคดีอีกต่อไป

2.2.3.ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ทางกฎหมาย เช่น การฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นสากลไปใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ได้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้สูงสุด

2.3.ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน และกิจการระหว่างปรับโครงสร้างหนี้

2.3.1.ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการในระหว่างที่ถูกทวงหนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการฟื้นตัวของกิจการ รวมถึงการทวงหนี้จากลูกหนี้การค้าของตนโดยเลือกใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่ได้ผลจริง

2.3.2.ผู้เข้าอบรมจะทราบว่าทรัพย์สินใดบ้างที่เข้าข่ายไม่สามารถย้าย ซ่อน โอนในระหว่างที่ถูกทวงหนี้ได้ แล้วทำการบริหารจัดการให้ถูกต้องจะไม่ปฏิบัติการใดๆในทางที่จะมีความเสี่ยงเป็นลูกหนี้ที่ทุจริต จะปลอดภัยต่อการถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องทางอาญา ข้อหาโกงเจ้าหนี้

2.4.ด้านกลยุทธ์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ได้จริง

2.4.1.ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ถึงรูปแบบในการประนอมหนี้ว่ามีมากมายหลากหลายวิธีที่เป็นประโยชน์และสามารถปรับประยุกต์นำมาใช้กับตนเองได้

2.4.2.ผู้เข้าอบรมจะรู้ถึงกลยุทธ์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่จะยื่นข้อเสนอ ต่อรอง เสนอแนวทาง รูปแบบ เงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อการประนอมหนี้ของกิจการและเจ้าหนี้ยอมรับ

2.4.3.ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำคำขอประนอมหนี้ และเอกสาร ข้อมูลที่จำเป็นต่อการประนอมหนี้ได้


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. การปรับโครงสร้างหนี้มีความสำคัญต่อกิจการอย่างไร

-ความสำคัญของการปรับโครงสร้างหนี้

-สัญญาณของการเกิดหนี้มีปัญหา

-ศิลปะในการปรับโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ

-วิธีการจัดทำ cash flow อย่างง่ายเพื่อตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน

2.การตรวจสอบสุภาพการเงิน และวางแผนการเงินเพื่อชำระหนี้ (แบบเจ้าของกิจการ)

-การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดตามจริงเพื่อตรวจสอบสุขภาพการเงินกิจการว่าป่วยหรือไม่ (cash flow 1)

-การกำหนดสมมุติฐานใหม่+ปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดเพื่อหาความสามารถในการชำระหนี้ (cash flow 2)

-การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้/วางแผนชำระหนี้ (cash flow 3)

3.เครื่องมือบริหารหนี้ของเจ้าหนี้และการรับมือ

-บทบาทของหนี้สิน,เจ้าหนี้,ลูกหนี้ต่อระบบเศรษฐกิจ

-เครื่องมือบริหารหนี้ของเจ้าหนี้

-ขั้นตอนที่ธนาคารใช้เครื่องมือเพื่อการทวงหนี้

-รับมืออย่างไรเมื่อถูกทวงหนี้

-ขั้นตอนการต่อสู้คดีในชั้นศาล

4.การบริหารกิจการและทรัพย์สินในระหว่างที่ถูกทวงหนี้อย่างไรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

-ข้อห้ามลูกหนี้ทำสิ่งนี้เมื่อถูกทวงหนี้

-บริหารกิจการอย่างไรเมื่อถูกทวงหนี้

-บริหารทรัพย์สินอย่างไรเมื่อถูกทวงหนี้

5.กลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างหนีให้สำเร็จ

-การปรับโครงสร้างหนี้คืออะไรมีได้กี่รูปแบบ

-อะไรเป็นเหตุผลที่เจ้าหนี้ยอมปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ลูกหนี้ขอ

-ทำอย่างไรให้เจ้าหนี้ยอมตามเรา

-วิธีการเขียนคำขอประนอมหนี้

-การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ

-ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปรับโครงสร้างหนี้ไม่สำเร็จ

-กรณีศึกษา

(1)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ (กิจการโรงงานแปรรูปส่งออกยางพารา )

(2)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้กิจการ (กิจการโรงงานผลิตผงซักฟอก)

(3)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ (กิจการร้านทำผม)

(4)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้(กิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เสริมสวยและความงาม)

(5)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

(6)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)

6.การนำกระบวนการฟื้นฟูกิจการมาใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้

-ที่มาและการพัฒนาการของกฎหมายฟื้นฟูกิจการในประเทศไทย

-ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟื้นฟูกิจการ

-การใช้สิทธิเพื่อขอคุ้มครองตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการ

7.Workshop

-จัดทำประมาณการกระแสเงินสดเพื่อตรวจสอบสุขภาพการเงิน

-กำหนดสมมุติฐานใหม่+ปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดเพื่อหาความสามารถในการชำระหนี้

-วางแผนการเงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้กิจการ

8.ถาม - ตอบ


Sponsored
โอกาสและแนวทางทำกำไรในตลาด FOREX แบบยั่งยืน

โอกาสและแนวทางทำกำไรในตลาด FOREX แบบยั่งยืน- ด้วยระบบจำลองการฝึกเทรดอัจฉริยะเสมือนจริง-...

ดูรายละเอียด
ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการลงทุน พร้อมสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จกับเทคนิคการทำกำไรขั้นเทพ (หุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินต่างประเทศ)

"ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการลงทุน พร้อมสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จกับเทคนิคการทำกำไรขั้นเทพ (หุ้...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

นายิวิชิต ศรีบุรินทร์

พัฒนาธุรกิจ SME (กฎหมายธุรกิจ)

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายการเงินและธุรกิจ มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เหมาะสำหรับ 

1.เจ้าของกิจการที่มีภาระหนี้ส่วนตัว หรือ ภาระหนี้ของกิจการโดยเฉพาะระดับ SME&L

2.ผู้ที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าหนี้ ต้องการหาคำตอบสำหรับวิธีแก้ไขปัญหา

3.ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ให้คำปรึกษาเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ การแก้ไขปัญหาทางการเงิน

4.ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ซึ่งให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการต่อการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกิจการ และความอยู่รอดของกิจการ

5.ทนายความที่ต้องให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการในการปรับโครงสร้างหนี้

6.บุคคลที่สนใจต่อวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเพื่อความอยู่รอดของกิจการ

สถานที่จัดงาน

Crystal Hotel Hat Yai โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่

หาดใหญ่ | สงขลา

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 9,000.00 บาท -

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:พิชัย มณีโชติ
เบอร์โทรศัพท์ :0922734681

หากท่านต้องการสมัคร การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ปรับโครงสร้างหนี้, หนี้, แก้หนี้, ทวงหนี้, ฟ้องคดี, ล้มละลาย
คอร์สเรียน(ครึ่งวัน) ขายง่าย ขายไว สร้างร้านค้าออนไลน์ในวันเดียว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นคอร์สเรียนพื้นฐาน เป็นการอบรมพร้อม Workshop แบบทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนในการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ จากตะกร้าออนไลน์
เทคนิคการสร้างธุรกิจออนไลน์ ให้ได้อย่างเซียน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการกระตุ้นยอดขายและผู้ติดตามให้เข้าร้านเรามากขึ้น สำหรับ SME ไม่ทำการตลาดออนไลน์ไม่เป็นหรือไม่ได้ผล
การสร้างกำไร 4.0 ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำมาตรฐานการทำงานคนและเครื่องจักร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเข้าใจแนวคิด และหลักการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness :OEE) ตลอดจนหลักการของเทคโนโลยีการวัด และแสดงผล OEE (OEE Real Time Monitoring) พร้อมทั้งระบบติดตามงานในกระ
หยุดจ่ายเงินสำหรับค่าโฆษณาออนไลน์ !!! ด้วย Free-Traffic
ไม่มีค่าใช้จ่าย
SEBASTIAN BEJA The King of Free-Traffic™ from USA วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ในเวทีระดับโลกร่วมกับ ริชาร์ด แบรนด์สัน ผู้คิดค้นสูตรการสร้าง Free Traffic ที่กำลังมาแรงที่สุด ในโลกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจากอเมริกา ปี 2019 ผู้ที่จะบอกคุณว่า "หยุดจ่ายเงินสำหรับค่าโฆ
การสร้างแบรนด์สำหรับ SME มือใหม่
3500บาท
ลุยธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ ชัดเจนในตัวตนก่อนเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการทำ Workshop ที่เข้มข้น
พัฒนาธุรกิจอาหาร สู่ธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 2
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิทยากรผู้มากประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก ที่จะมาไขความลับการต่อยอดจากธุรกิจอาหารสู่การเข้าไปในธุรกิจค้าปลีก เพื่อต่อยอดมูลค้าสินค้าของท่าน
อบรม Integrated ISO 3 ระบบ จบในวันเดียว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เนื้อหาตรงประเด็น สอนจากประสบการณ์จริง สามารถนำไปต่อยอดได้ การค้าระดับโลกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาใหม่ ๆ ในด้านสุขภาพและความปลอดภัย จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นสากล เพื่อสร้างเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานท
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001:2015
3900บาท
สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที