หลักสูตรอบรม กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)

รหัสหลักสูตร: 66807

จำนวนคนดู 427 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการ/แนวความคิด


          กฎแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นกฎเกณฑ์เพื่อใช้กำหนดสัญชาติของสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกฎทางการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับเป็นเกณฑ์ชี้ในการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้ทำข้อตกลงร่วมกัน หากธุรกิจไม่ทราบในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ก็จะไม่สามารถวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ และการวางแผนในการผลิตเพื่อให้ได้รับถิ่นกำเนิดตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อตกลงของการรวมกลุ่มต่างๆ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศกับประเทศคู่แข่ง และการให้สิทธิประโยชน์กับประเทศคู่ค้าได้

          หลักสูตร "กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)" เน้นบรรยาย และการทำกิจกรรม


วัตถุประสงค์

          •เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของกฎแหล่งกำเนินสินค้า

          •เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการค้าระหว่างประเทศภายใต้ กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)"

รูปแบบการเรียนรู้

          •การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอเป็น PPT หรือรูปแบบอื่นได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร


          •กรอบแนวคิดของกฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)"

          •ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำความตกลงต่างๆ ทั้งระดับพหุภาคี และ ทวิภาคี

          •การคำนวณสะสมเพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนตามหลักเกณฑ์ แบบใหม่

          •การขออนุญาตแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียน ตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ (FORM D)

          •การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า กรณี Back-to-Back CO

          •การลดหย่อนอัตราอากรในการนำเข้าและกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงอื่น ๆ

          •ได้แก่ AJCEP, AKFTA, AANZFTA, TAFTA, NZTCEP, ITFTA, JTEPA และ ITFTA

          •ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification System: SC) ของผู้ส่งออกที่มีสิทธิรับรองตนเองหรือที่เรียกว่า “Certified Exporter”

          •ความหมาย ความสำคัญของ Third Country Invoicing และตัวอย่างเอกสาร

          •การบันทึกแหล่งกำเนิดสินค้าผิดพลาด จะถูกตัดสิทธิ์ หรือ เสียค่าปรับหรือไม่ อย่างไรวิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          •พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม กฎแหล่งกำเนิดสินค้า WTO และ FTA, WTO และ FTA (Rules of Origin), หลักสูตรอบรม 2566, หลักสูตรอบรม 2566, หลักสูตรอบรม 2566, หลักสูตรอบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด