ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques)

รหัสหลักสูตร: 65056

จำนวนคนดู 492 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

  • เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล  และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด
  • เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร 
  • เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. แนวทางพัฒนาความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน

2. ก้าวจากผู้ปฏิบัติการ ... ไปสู่ผู้บริหาร

          บทบาทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้างาน

          งานที่หัวหน้างานมืออาชีพทำ

             (หน้าที่หลัก 4 ประการ : 18 กิจกรรม , 1 กระบวนการ)

3. วิเคราะห์กรณีศึกษา - ปัญหาของหัวหน้าหน่วยงาน

4. หน้าที่ทางการจัดการของหัวหน้างาน  

    Supervision :  สุปริทัศน์

          การเรียนรู้เกี่ยวกับลูกน้อง

          การแสดงพฤติกรรมของหัวหน้าต่อลูกน้อง 

5. การสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความยินดีมีประสิทธิผล

          Motivational Training Institute

          ความต้องการ … แรงจูงใจ   “Appeal & Reach”

6. ศิลปะการเป็นผู้นำทีมงาน  ...   “นำทีมอย่างไรจึงได้ผล”

          การสร้างความมั่นใจในคุณค่าของ งาน บุคคล และ ทีม

7. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ถึงมาตรฐาน

8. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ลูกน้องรัก และศรัทธา

9. ประเมินบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน  “ฉันทำงานดีแน่หรือ?”


วิทยากร

ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา (อาจารย์ปราง)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, ทักษะความชำนาญทั่วไป)

ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด และจิตวิทยาการบริหาร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: supervisor, manager, หัวหน้า, ผู้จัดการ, ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด