เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN

รหัสหลักสูตร: 65442

จำนวนคนดู 331 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

การทำงานร่วมกันกับคนหลาย ๆ Gen ในที่ทำงานนั้นถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และในความเป็นจริงการที่ทุกองค์กรมีความแตกต่างกันในแง่บุคลากร ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะความคิดที่แตกต่างของคนในแต่ละ Gen ที่มีความคิด ประสบการณ์ และมุมมองที่แตกต่างกัน หากเรานำมาหล่อหลอมรวมกัน และทำให้คนเกิดความเข้าใจในทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ การเติบโตขององค์กร

การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันของคนหลากหลาย Generation ที่ดี คือการทำความเข้าใจคนในแต่ละ Gen ให้ได้ เมื่อคุณเข้าใจตัวตนของคนแต่ละ Gen คุณจะมองเห็นข้อดีของพวกเขา ให้นำเอาข้อดีนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน ที่องค์กรส่วนใหญ่ต่างมองหา

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN นี้ จะช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งเรียนรู้และแยกแยะลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลผ่านเครื่องมือ D-I-S-C ซึ่งใช้งานแพร่หลายในองค์กรชั้นนำทั่วโลก ผ่านการเรียนรู้เชิงกิจกรรมโดยวิทยากรผู้เชียวชาญโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ 

1. รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน 

2. มีทัศนคติและความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

3. สามารถทำงานร่วมกับบุคคลต่างวัย ต่างบุคลิกภาพ ได้อย่างเหมาะสม 

4. ลดความตึงเครียดในการงาน เพื่อการทำงานที่สำเร็จอย่างมีความสุข

      


หัวข้ออบรมสัมมนา

การคิดเชิงบวก ต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และการทำงาน (Positive Thinking)

      การคิดเชิงบวก มีพลังอย่างไร

      คิดอย่างไร...จึงเรียกว่า คิดเชิงบวก Positive Thinking

      เทคนิคการคิดเชิงบวก เพื่อชีวิตเป็นสุข

      วิธีคิดเชิงบวก ต่อ องค์กรและการทำงาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

การเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

      เรียนรู้บุคลิกภาพของตนเอง

      การเลือกใช้รูปแบบบุคลิกภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสมดุล

      รู้เขารู้เราด้วย D-I-S-C 

เรียนรู้พฤติกรรมและสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่ม / วัย ในองค์กร

      ต่าง Gen ต่างใจ ทำงานร่วมกันอย่างไร...จึงได้ดี

      สิ่งที่เหมือนและแตกต่าง .... จุดเด่นที่ต้องส่งเสริม จุดเสี่ยงที่ต้องปรับและแนะนำ

                                               “เสริมจุดเด่น ประสานจุดต่าง”

      ปัญหาที่อาจเกิดจากความต่างวัย / ต่างความสามารถ 

อารมณ์ และ การจัดการกับอารมณ์

      รับรู้อารมณ์ตนเอง และหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น

      อารมณ์ไม่ดี …. จะป้องกันและควบคุมอย่างไร

      เทคนิคการผ่อนคลาย เมื่อเกิดความเครียด หรืออารมณ์ไม่ดี


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คนรุ่นใหม่, Gen y, Gen X, อบรม Generation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด