กลยุทธ์การตลาด และการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต

รหัสหลักสูตร: 65448

จำนวนคนดู 387 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การตลาด และการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ปัญหาจากวิกฤติการระบาดของโรคจากไวรัส COVID-19
ทำให้ธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง
ในระหว่างการรอให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมอย่างเต็มร้อย ธุรกิจที่จะอยู่รอดต่อไปได้
ต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อทึ่จะให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

 
วัตถุประสงค์    ....เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจถึงตัวแปร และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติ
เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤติ
ได้มีโอกาสคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการเตรียมการเพื่อดำเนินการ
ได้แรงบันดาลใจจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จจากวิกฤติ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
   การวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤติต่อธุรกิจแต่ละแห่ง
   สายโซ่อุปทานกับกลยุทธ์ธุรกิจหลังผลกระทบจากวิกฤติ
   กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์กับการแข่งขัน และความอยู่รอดหลังผลกระทบจากวิกฤติ
   การใช้กลยุทธ์การตั้งราคา เพื่อแข่งขันหลังผลกระทบจากวิกฤติ
   การใช้กลยุทธ์บันเดิล การใช้กลยุทธ์เครดิต และบริหารคำสั่งซื้อ
   แนวทางการขาย การบริหารจัดการกระบวนการขายหลังผลกระทบวิกฤติ
   การควบคุมต้นทุน การบริหาร Cash flow หลังผลกระทบวิกฤติ
   Do’s and Don’ts หลังผลกระทบวิกฤติ
   ทิศทาง แนวโน้ม และความเป็นไปได้ต่างๆ หลังผลกระทบวิกฤติ


รายละเอียดกิจกรรม 
เรียนรู้กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ และแนวทางการดำเนินการเพื่อรับมือผลกระทบวิกฤติ
Workshop แนวทางการรับมือผลกระทบจากวิกฤติ

วิทยากร

อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายขาย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การตลาด และการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การขาย, กลยุทธ์การตลาด, สถานการณ์วิกฤต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด